Nettleseren støttes ikke av khio.no, og siden kan vises feil. Vennligst oppgrader til en moderne nettleser. Hvis dette ikke er mulig, prøv å skru av javascript. Siden vil bli da enklere, men for det meste fungere.

Støttede nettlesere: Chrome 97, Firefox (Android) 95, QQ browser 10.4, UC browser 12.12, Android WebView 97, Baidu 7.12, Chrome 97, Chrome 96, Chrome 95, Chrome 94, Edge 97, Edge 96, Firefox 96, Firefox 95, Firefox 94, Firefox 91, Firefox 78, Internet Explorer 11, Safari/Chrome (iOS) 15.2-15.3, Safari/Chrome (iOS) 15.0-15.1, Safari/Chrome (iOS) 14.5-14.8, Safari/Chrome (iOS) 14.0-14.4, Safari/Chrome (iOS) 12.2-12.5, KaiOS 2.5, Opera Mini, Opera Mobile 64, Opera 82, Opera 81, Safari (MacOS) 15.2-15.3, Safari (MacOS) 15.1, Safari (MacOS) 14.1, Safari (MacOS) 13.1, Samsung 16.0, Samsung 15.0

Javascript er skrudd av. khio.no bør fungere, men med et enklere grensesnitt.

Program for kunstnerisk utviklingsarbeid - søknadsfrist 22. november 2022

Søknadsfristen til Program for kunstnerisk utviklingsarbeid (PKU) ved Direktorat for høyere utdanning og kompetanse (HK-dir) er i år tirsdag 22. november.

For informasjon om utlysningen, søknadsveileder ol. se hkdir.no.

Søknadene sendes inn av den enkelte fagansatte (prosjektleder/prosjektkoordinator) med dekanen ved den fagansattes avdeling som er prosjekteier. Det er som tidligere år kun fagansatte med førstekompetanse som kan stå som prosjektleder.

Prosjektet (som søknaden springer ut av) tilhører avdelingen både faglig, administrativt og økonomisk – det er prosjekteier (dekan) som godkjenner søknaden og underskriver en eventuell kontrakt ved tilslag.

Fagansatte, som er interessert i å søke, oppfordres til å melde seg på HK-dir/PKU sitt søknadswebinar. På søkerwebinaret vil utlysningen bli presentert, og det gis tips og råd i forbindelse med søknadsarbeidet. Det blir også anledning til å stille spørsmål knyttet til utlysningen. For informasjon om påmelding og tidspunkt se: hkdir.no/arrangement (velg emnet «kunstnerisk utviklingsarbeid).

Om du som prosjektleder har spørsmål underveis i søknadsarbeidet kontakt Seksjon for studier, forskning og formidling ved team forskningsadministrasjon på kuf-administrasjon@khio.no. De kan bistå med råd, klargjøring og støtte knyttet til:

  • Utlysningens føringer og krav
  • Planer for prosjektet og organisering, fremdriftsplan i søknaden
  • Viktige sider ved utlysningen som må besvares
  • Kontaktpunkt for prosjektleder ved eventuelle uklarheter i utlysningen eller uklarheter knyttet til intern prosess for søknadsutviklingen

Det er viktig at du før du begynner arbeidet med søknaden leser Kunsthøgskolens veileder for søknadsarbeid til HK-dir/PKU.

De viktigste datoene frister, roller, prioriteringer og ansvar osv. for årets utlysning ser du her:

  • 23. august – søker/prosjektleder melder inn planer om å søke ved å levere beskrivelse av prosjektet, bruk av avdelingens ressurser ol. til dekan på e-post.
  • 18. oktober - søker/prosjektleder lager et første utkast av søknaden, med budsjett, fremdriftsplan, søknadsskjema ol. sendes lokal forskningsleder, team økonomi, regnskap og lønn, team forskningsadministrasjon.
  • 8. november - søker/prosjektleder sender dekan utfylt søknad, med alle vedlegg.
  • 22. november (søknadsfrist kl.12.00) - søker/prosjektleder sender inn ferdigstilt søknad i søknadsportalen.

Mer informasjon om disse fristene finner du i et eget veiledningsdokument.