Nettleseren støttes ikke av khio.no, og siden kan vises feil. Vennligst oppgrader til en moderne nettleser. Hvis dette ikke er mulig, prøv å skru av javascript. Siden vil bli da enklere, men for det meste fungere.

Støttede nettlesere: Chrome 111, Firefox (Android) 110, Android WebView 111, Chrome 112, Chrome 111, Chrome 110, Chrome 109, Edge 111, Edge 110, Firefox 111, Firefox 110, Firefox 91, Firefox 78, Safari/Chrome (iOS) 16.4, Safari/Chrome (iOS) 16.3, Safari/Chrome (iOS) 16.2, Safari/Chrome (iOS) 16.1, Safari/Chrome (iOS) 16.0, Safari/Chrome (iOS) 15.6, Opera Mobile 73, Opera 95, Opera 94, Safari (MacOS) 16.4, Safari (MacOS) 16.3, Safari (MacOS) 15.6, Samsung 20, Samsung 19.0

Javascript er skrudd av. khio.no bør fungere, men med et enklere grensesnitt.

Omorganisering - innplassering av tilsette i nye seksjonar

Med verknad frå 1. august er fellesadministrasjonen omorganisert og dei tilsette er innplassert i nye seksjonar der det også blir etablert team.

Styret har vedtatt at fellesadministrasjonen skal organiserast i fire seksjonar. Tre av seksjonene er nye i forhold til dagens organisering, den fjerde (Teknisk produksjon) er uendra.

Under direktøren sorterer fire seksjonar:

  • Verksemdstyring
  • Studiar, forsking og formidling
  • Sørvis, brukarstøtte og infrastruktur
  • Teknisk produksjon

Under HR-portalen (innlogging via Feide) ligg meir informasjon og oversikt over den nye strukturen med etablering av team og innplassering av tilsette.