Nytt personalreglement

Kunsthøgskolen i Oslo har 25.februar 2020 oppnådd enighet mellom partene i forhandling om nytt personalreglement.

Iverksetting av reglementet er 25.2.2020.

Det som nå gjenstår er innholdet i vedlegget til reglementet som skal beskriver nærmere retningslinjer under de ulike bestemmelsene i reglementet. Fristen for ferdigstilling og drøfting i IDF av dette er 19. mars 2020.

Alle saker under teknisk administrative stillinger som i perioden fra juli 2019 og frem til nå, og som har vært behandlet av Kunnskapsdepartementet ( KD), skal fra og med i dag behandles av KHIO selv.

Merk for øvrig at Tilsettingsutvalg ( TU) og Tilsettingsråd ( TR) nå er endret til Ansettelsesutvalg for undervisnings- og forskerstillinger ( AU) og Ansettelsesråd for teknisk administrative stillinger (AR).

Les mer på HR-portalen (krever innlogging via Feide).