Nytt nettverk på KHiO

Skolen går nå over til et nytt trådløst nettverk. På det nye nettverket er det kun EDUROAM og KHIO-guest som blir videreført som trådløse nett.

Det er derfor viktig at alle ansatte og studenter nå kobler seg til EDUROAM-nettverket når de er på skolen, slik at de er klar når bygget man befinner seg i kobles over på det nye nettverket. EDUROAM vil fungere samtidig både på nytt og gammelt nettverk.

Du logger på med brukernavn@khio.no (eksempelvis for student: 6024923@khio.no  for ansatt: olanorm@khio.no). Bruk vanlig passord.

Du vil antakelig få beskjed om at du bytter til et nytt sertifikat når du kobler til eduroam.

Du vil antakelig måtte gjøre 2 forsøk på å logge på eduroam med brukernavn og passord får du blir koblet på nettverket første gang.

Feilsøking om dette ikke fungerer:

(If you are not able to connect to eduroam try the following)

Skulle du få beskjed om at du ikke kan koble til nettverket er årsaken trolig at du har brukt Eduroam tidligere og ikke har korrekte innstillinger. Du retter dette opp ved å fjerne de gamle innstillingene slik:

Mac OS (Apple Laptop):
 1. Click the wifi symbol at the top of your screen, and select Open Network Preferences.
 2. In the lower-right corner, choose Advanced.
 3. Under Preferred Networks select eduroam.
 4. Click the minus (-) button to forget.
 5. Click OK.
 6. Now attempt to reconnect to eduroam.
 7. Mac iOS (Apple Phone):
 8. From the home screen, choose Settings.
 9. In the settings menu, choose Wi-Fi.
 10. Locate eduroam and click the blue symbol next to the name.
 11. If the option to forget the network is available, tap Forget this Network and attempt to reconnect to eduroam. If you do not see the option to forget the network:
 12. From the home screen, choose Settings.
 13. In the settings menu, choose General.
 14. Locate Profile and tap on it.
 15. Select the profile for eduroam.
 16. Tap on delete profile.
 17. Now attempt to reconnect to eduroam.

Windows 10:

 1. Click the Network icon on the lower right corner of your screen.
 2. Choose Network settings.
 3. Click on Manage Wi-Fi settings.
 4. Under Manage known networks, select eduroam.
 5. Then click Forget.
 6. Now attempt to reconnect to eduroam.
 7. Android:
 8. From the home screen, choose Settings.
 9. In the settings menu, choose Wi-Fi.
 10. Locate eduroam and tap or press and hold it.
 11. Choose Forget.
 12. Now attempt to reconnect to eduroam.