Ny besøksavtale

Gjestar til KHiO treng ein eigen besøksavtale for å få tilgang til våre undervisningslokaler og få utdelt nøkkel/nøkkelkort.

På intranett finn du fleire opplysningar og skjema som skal fyllast ut før ein gjest kan få utstedt nøkkelkort med tilgang til undervisningsrom, scener eller verkstader.

Det gjeld eigne regar og krav til risikovurdering for tilgang til scener og verkstader.

Du finn meir informasjon om besøksavtale på intranett.