Nettleseren støttes ikke av khio.no, og siden kan vises feil. Vennligst oppgrader til en moderne nettleser. Hvis dette ikke er mulig, prøv å skru av javascript. Siden vil bli da enklere, men for det meste fungere.

Støttede nettlesere: Chrome 109, Firefox (Android) 109, QQ browser 13.1, UC browser 13.4, Android WebView 109, Baidu 13.18, Chrome 109, Chrome 108, Chrome 107, Edge 109, Edge 108, Edge 107, Firefox 109, Firefox 108, Firefox 107, Firefox 91, Firefox 78, Internet Explorer 11, Safari/Chrome (iOS) 16.3, Safari/Chrome (iOS) 16.2, Safari/Chrome (iOS) 16.1, Safari/Chrome (iOS) 16.0, Safari/Chrome (iOS) 15.6, Safari/Chrome (iOS) 15.5, Safari/Chrome (iOS) 14.5-14.8, KaiOS 2.5, Opera Mini, Opera Mobile 73, Opera 94, Opera 93, Safari (MacOS) 16.3, Safari (MacOS) 16.2, Safari (MacOS) 16.1, Safari (MacOS) 15.6, Samsung 19.0, Samsung 18.0

Javascript er skrudd av. khio.no bør fungere, men med et enklere grensesnitt.

Meld inn arrangementer

Arrangementer som ikke er planlagt inn i produksjonsinnmelding eller timeplanlegging skal meldes inn med dette skjemaet:

Fyll ut skjema

Skjemaet skal sikre at nøkkelpersoner kobles på tidlig i planleggingsprosessen som dermed kan bidra med sin kompetanse på hva det planlagte arrangementet vil kreve av støtte fra seksjoner.

Innmeldingsskjemaet skal benyttes i startfasen av planlegging av slike arrangementer. Skjemaet vil fange opp behov for å koble på andre avdelinger/seksjoner ved å synliggjøre hvilke aspekter ved et arrangement som vil kreve ressurser utover avdelingens egne ressurser, enten i form av økonomiske, areal- eller personalmessige ressurser.