Nettleseren støttes ikke av khio.no, og siden kan vises feil. Vennligst oppgrader til en moderne nettleser. Hvis dette ikke er mulig, prøv å skru av javascript. Siden vil bli da enklere, men for det meste fungere.

Støttede nettlesere: Chrome 117, Firefox (Android) 118, Android WebView 117, Chrome 117, Chrome 116, Chrome 115, Chrome 114, Chrome 109, Edge 117, Edge 116, Firefox 118, Firefox 117, Firefox 91, Firefox 78, Safari/Chrome (iOS) 17.0, Safari/Chrome (iOS) 16.6, Safari/Chrome (iOS) 16.3, Safari/Chrome (iOS) 16.1, Safari/Chrome (iOS) 15.6-15.7, Opera Mobile 73, Opera 103, Opera 102, Opera 101, Safari (MacOS) 17.0, Safari (MacOS) 16.6, Safari (MacOS) 15.6, Samsung 22, Samsung 21

Javascript er skrudd av. khio.no bør fungere, men med et enklere grensesnitt.

Meld inn arrangementer

Arrangementer som ikke er planlagt inn i produksjonsinnmelding eller timeplanlegging skal meldes inn med dette skjemaet:

Fyll ut skjema

Skjemaet skal sikre at nøkkelpersoner kobles på tidlig i planleggingsprosessen som dermed kan bidra med sin kompetanse på hva det planlagte arrangementet vil kreve av støtte fra seksjoner.

Innmeldingsskjemaet skal benyttes i startfasen av planlegging av slike arrangementer. Skjemaet vil fange opp behov for å koble på andre avdelinger/seksjoner ved å synliggjøre hvilke aspekter ved et arrangement som vil kreve ressurser utover avdelingens egne ressurser, enten i form av økonomiske, areal- eller personalmessige ressurser.