Nettleseren støttes ikke av khio.no, og siden kan vises feil. Vennligst oppgrader til en moderne nettleser. Hvis dette ikke er mulig, prøv å skru av javascript. Siden vil bli da enklere, men for det meste fungere.

Støttede nettlesere: Chrome 117, Firefox (Android) 118, Android WebView 117, Chrome 117, Chrome 116, Chrome 115, Chrome 114, Chrome 109, Edge 117, Edge 116, Firefox 118, Firefox 117, Firefox 91, Firefox 78, Safari/Chrome (iOS) 17.0, Safari/Chrome (iOS) 16.6, Safari/Chrome (iOS) 16.3, Safari/Chrome (iOS) 16.1, Safari/Chrome (iOS) 15.6-15.7, Opera Mobile 73, Opera 103, Opera 102, Opera 101, Safari (MacOS) 17.0, Safari (MacOS) 16.6, Safari (MacOS) 15.6, Samsung 22, Samsung 21

Javascript er skrudd av. khio.no bør fungere, men med et enklere grensesnitt.

Kjenner du nokon som bør studere på KHiO?

Kjenner du nokon som bør studere på KHiO?

Vil du hjelpe oss så KHiO får endå fleire fantastiske og kreative studentar?

Til studiestart hausten 2024 skal KHiO rekruttere nye studentar til 22 forskjellige studieprogram.

No startar den store rekrutteringskampanjen. Alle vidaregåande skolar, forskolar og ungdomskolar får tilsendt informasjon. KHiO har bannerannonsar i sosiale media. 

Også alle tilsette og studentar får tilsendt marknadsføringsmateriell via e-post som vi håpar kan bli spreidd vidare til potensielle søkarar. Og du kan dele og like i sosiale media.

Studere på KHiO?

Kommunikasjonstemet har laga reklame som sendast via e-post og tre plakatar retta mot potensielle søkarar.

2022 Hovedbilde Til Dm Sknadsfrister 3

Direktemarknadsføring (DM)

Direktemarknadsføringa via e-post inneheld kort informasjon om studium og søknadsfrist med bilde frå faget og lenkje til intervju med tidlegare studentar. Versjonen er tilpassa for mobiltelefon (som ca 80 % vil bruke når dei mottar meldinga).

Dette skjer:
Vidaregåande skolar og fagskolar får tilsendt DM med informasjon om dei 22 studieprogramma.
Tilsette og studentar får e-post med DM for det studiet/den avdelinga du jobbar eller studerer.

Vi treng hjelp til:
Student: Vidaresend DM på e-post til ein person du trur kan være interessert!
Fagtilsett: Vidaresend DM til andre fagpersonar i bransjen som er i kontakt med potensielle studentar.

NB! DM via e-post kan du også lese i nettversjon, men det er dessverre teknisk umogleg å gjere det motsett, dvs. vidaresende nettversjonen/nettsida som DM via e-post.

Plakat Pãƒâ¥ Board

Plakat

Det finst tre forskjellige reklameplakatar:

Plakatane kan stå enkeltvis eller samla i gruppe, for eksempel på ei stor oppslagstavle.

Dette skjer:
Vidaregåande skolar og forskolar i heile landet får e-post der vi ber dei laste ned og henge plakatar på oppslagstavler på campus.
På KHiO blir plakatane vist på informasjonsskjermen i servicesenteret og på oppslagstavler.

Vi treng hjelp til:
Tilsette og studentar: Last ned plakaten, ta utskrift i A3 og henge opp ein stad du veit "flokken vår" går forbi!

Annonsevignett

Til kvar av søknadsfristane er det laga annonsevignett til sosiale media. Desse blir publisert ca. ein månad før søknadsfristen går ut.

Dette skjer:
Annonsevignettar som blir publisert på KHiO sine sider på Facebook og Instragram.
Søknadsfristane blir annonsert i nyheitsbrevet På KHiO, som går ut kvar måndag.

Vi treng hjelp til:
Tilsette og studentar: Del den glade bodskap på di eiga Facebook-side eller eigen Instagram-konto! Fyll gjerne på med ei personleg historie, bilde eller video, frå arbeidsplassen der du jobbar. Hugs å tagge med #khio + eventuell emneknagg for faget/studiet.

Søknadsfrist Facebook Instagram
01.12.23
01.02.24
20.02.24
02.04.24