Nettleseren støttes ikke av khio.no, og siden kan vises feil. Vennligst oppgrader til en moderne nettleser. Hvis dette ikke er mulig, prøv å skru av javascript. Siden vil bli da enklere, men for det meste fungere.

Støttede nettlesere: Chrome 97, Firefox (Android) 95, QQ browser 10.4, UC browser 12.12, Android WebView 97, Baidu 7.12, Chrome 97, Chrome 96, Chrome 95, Chrome 94, Edge 97, Edge 96, Firefox 96, Firefox 95, Firefox 94, Firefox 91, Firefox 78, Internet Explorer 11, Safari/Chrome (iOS) 15.2-15.3, Safari/Chrome (iOS) 15.0-15.1, Safari/Chrome (iOS) 14.5-14.8, Safari/Chrome (iOS) 14.0-14.4, Safari/Chrome (iOS) 12.2-12.5, KaiOS 2.5, Opera Mini, Opera Mobile 64, Opera 82, Opera 81, Safari (MacOS) 15.2-15.3, Safari (MacOS) 15.1, Safari (MacOS) 14.1, Safari (MacOS) 13.1, Samsung 16.0, Samsung 15.0

Javascript er skrudd av. khio.no bør fungere, men med et enklere grensesnitt.

Illustrasjon: Thinkstock / gemini.no
Illustrasjon: Thinkstock / gemini.no

KHiO opprettar utval for mangfald og likestilling

Styret vedtok på møte 15. september 2020 å opprette eit utval for mangfald og likestilling. Avdelingar, seksjonar og studentrådet blir nå bedt om å oppnemne representantar til utvalet.

Samansetjinga av utvalets medlemer blir:

  • Rektoratet: 1
  • Fagavdelingane: 6
  • Seksjonane: 4
  • Studentane: 6
  • Ekstern medlem: 1

Utvalet får i oppgåve å utarbeide ein handlingsplan for ein bestemt periode, med årlege prioriterte innsatsområde. Handlingsplanen skal vedtakast av styret. Utvalet skal støtte leiarar i val av strategiar og utarbeide forslag til tiltak som skal ansvarleggjere leiarar og gjere dei medvitne i arbeid med iå iverta forpliktingane i lovverket. Utvalet skal leggje fram årlege rapportar for styret slik at desse kan innarbeidast i KHiOs årsrapport.

Bakgrunn

Sjå styresak 49/20 Mangfald og likestilling (pdf)

Lov om likestilling og forbod mot diskriminering pålegg offentlege myndigheiter, arbeidslivets organisasjonar og arbeidsgjevarar ein aktivitetsplikt for å fremje likestilling og hindre diskriminering. I tillegg har regjeringa utarbeidd ein handlingsplan mot rasisme og diskriminering på bakgrunn av etnisitet og religion.

KHiO utarbeidde i 2011 ein plan for likestilling, planen blei revidert i 2013.

Seksjon for verksemdstyring er sekretariat for det nye utvalet for mangfald og likestilling og styret skal orienterast om status for arbeidet på styremøte 27. oktober 2020.