Interpellasjon om KHiO i Stortinget

Trine Skei Grandes (V) interpellasjon i Stortinget vedrørende omorganiseringen av Kunsthøgskolen i Oslo ble tatt opp i går, 15. oktober. I denne saken finner du referatet fra diskusjonen mellom henne og statsråd Henrik Aasheim (H).

I Stortinget ba stortingsrepresentant Trine Skei Grande statsråd Henrik Aasheim om å få evaluert omorganiseringen av Kunsthøgskolen i Oslo, med henvisning bl.a. til debatten om ideologisering av innholdet i deler av høgskolens tilbud.

I interpellasjonen 15.10.20 var det kun Skei Grande og Aasheim som tok ordet. Her kan du lese referat fra utvekslingen de to imellom.

Lenker (til Stortinget)