Nettleseren støttes ikke av khio.no, og siden kan vises feil. Vennligst oppgrader til en moderne nettleser. Hvis dette ikke er mulig, prøv å skru av javascript. Siden vil bli da enklere, men for det meste fungere.

Støttede nettlesere: Chrome 97, Firefox (Android) 95, QQ browser 10.4, UC browser 12.12, Android WebView 97, Baidu 7.12, Chrome 97, Chrome 96, Chrome 95, Chrome 94, Edge 97, Edge 96, Firefox 96, Firefox 95, Firefox 94, Firefox 91, Firefox 78, Internet Explorer 11, Safari/Chrome (iOS) 15.2-15.3, Safari/Chrome (iOS) 15.0-15.1, Safari/Chrome (iOS) 14.5-14.8, Safari/Chrome (iOS) 14.0-14.4, Safari/Chrome (iOS) 12.2-12.5, KaiOS 2.5, Opera Mini, Opera Mobile 64, Opera 82, Opera 81, Safari (MacOS) 15.2-15.3, Safari (MacOS) 15.1, Safari (MacOS) 14.1, Safari (MacOS) 13.1, Samsung 16.0, Samsung 15.0

Javascript er skrudd av. khio.no bør fungere, men med et enklere grensesnitt.

Innsyn i arbeidsmiljø- og klimaundersøkelsen ARK

Kunsthøgskolen i Oslo og de andre kunnskapsinstitusjonene som har gjennomført ARK-undersøkelser har nylig blitt pålagt å utlevere rapporter fra undersøkelsen, som følge av at journalister har bedt om innsyn.

-------------------

Informasjon til alle ansatte ved Kunsthøgskolen i Oslo

Innsyn i arbeidsmiljø- og klimaundersøkelsen ARK

Kunsthøgskolen i Oslo og de andre kunnskapsinstitusjonene som har gjennomført ARK-undersøkelser har nylig blitt pålagt å utlevere rapporter fra undersøkelsen, som følge av at journalister har bedt om innsyn. ARK har ikke ønsket å gi et slikt innsyn og har arbeidet for å få medhold i dette, men har ikke fått gjennomslag for sitt syn i saken.

Dette må vi levere ut

Kunsthøgskolen i Oslo har siden 2014 benyttet Arbeidsmiljø og Klimaundersøkelsen ARK i vårt arbeid med lovpålagte oppgaver knyttet til arbeidsmiljø. Krav om innsyn i rapporter gjelder for undersøkelse i 2016. ARK er blitt pålagt fra Kunnskapsdepartementet å gi innsyn i rapporten hvor det er kommet inn mer enn 12 svar. For vår del betyr det at vi vil gi innsyn i rapport fra avd. Dans, avd. Design, Kunst og håndverk og Kunstakademiet. Det vil også bli gitt ut rapport på overordnet nivå, dvs. samlet rapport for hele KHiO 2016. Dette tilsvarer det journalisten har bedt om.

Bakgrunn

I 2017 kom det forespørsler fra medier om innsyn i rapportene fra hele sektoren. ARK avslo disse begjæringene med begrunnelse i at gjennomføringen av spørreskjemaundersøkelsen har gitt alle respondenter et løfte om konfidensialitet som et premiss for å bidra med svar i kartleggingen. Det har blitt lagt vekt på at rapporter fra kartleggingen kun angår de ansatte i det lokale arbeidsmiljøet, og bare skal brukes i arbeidet med de lokale enhetenes egen utvikling. Innsynsavslag har blitt påklaget til Felles klagenemnd og til KD. Det er nå klart at ARK ikke får medhold.

Kunsthøgskolen i Oslo er opptatt av at vi skal følge offentlighetsloven og vi er trygg på at offentliggjøring av rapportene ikke vil føre til problemer med det videre arbeidet for et godt arbeidsmiljø ved KHiO.

Rapportene inneholder resultater fra gjennomført spørreskjemaundersøkelse presentert som enkle oversikter med gjennomsnitts- og spredningstall. Ingen vil kunne finne ut hvem som har svart hva fordi koblingen mellom ditt svar og din epostadresse er slettet.

Fakta om ARK

KHiO har gjennomført arbeidsmiljø- og klimaundersøkelsen ARK ved alle enheter i to runder og skal etter planen gjennomføre en ny ARK undersøkelse våren 2018. ARK er et helhetlig opplegg for gjennomføring av lokal arbeidsmiljøutvikling, utviklet av og for universitets- og høgskolesektoren.

Verktøyet skal bidra til at institusjonene i universitets- og høgskolesektoren jobber enhetlig og systematisk og i tråd med Arbeidsmiljølovens krav. Det har blitt lagt til rette for at dataene som har blitt samlet inn skal kunne benyttes i forskning.

Her finner du mer informasjon og ofte stilte spørsmål om Ark-undersøkelsen: https://www.ntnu.no/ark

Kontaktperson ved KHiO: personal og organisasjonssjef Lillian Andersen