Nettleseren støttes ikke av khio.no, og siden kan vises feil. Vennligst oppgrader til en moderne nettleser. Hvis dette ikke er mulig, prøv å skru av javascript. Siden vil bli da enklere, men for det meste fungere.

Støttede nettlesere: Chrome 111, Firefox (Android) 110, Android WebView 111, Chrome 112, Chrome 111, Chrome 110, Chrome 109, Edge 111, Edge 110, Firefox 111, Firefox 110, Firefox 91, Firefox 78, Safari/Chrome (iOS) 16.4, Safari/Chrome (iOS) 16.3, Safari/Chrome (iOS) 16.2, Safari/Chrome (iOS) 16.1, Safari/Chrome (iOS) 16.0, Safari/Chrome (iOS) 15.6, Opera Mobile 73, Opera 95, Opera 94, Safari (MacOS) 16.4, Safari (MacOS) 16.3, Safari (MacOS) 15.6, Samsung 20, Samsung 19.0

Javascript er skrudd av. khio.no bør fungere, men med et enklere grensesnitt.

Flytting av verket vb.48 721 av Vanessa Beecroft

KORO, som eier verket, har i møte med rektor og direktør sagt seg villig til å flytte verket.

I 2020 besluttet tidligere ledelse, etter samråd med dekanene, at verket vb.48 721 av Vanessa Beecroft skulle flyttes fra sin nåværende plassering på Scenetorget (Vrimla) til et annet egnet sted, fortrinnsvis der det opprinnelig hang (sceneinngangen).

I forlengelsen av dette har det vært gjennomført befaringer sammen med KORO – Kunst i offentlige rom - som er den institusjonen som eier verket. Kunsthøgskolen eier ikke verket og kontrakter er inngått mellom kunstner og KORO. Disse kontraktene regulerer derfor en rekke ting bl.a. hvor verket skal henge.

Befaringen har vist at verket kan flyttes til sin opprinnelige plassering.

Rektor og direktør har hatt møte med KORO 24. juni 2021 fordi KHiOs nåværende ledelse ønsker å få til en rask avklaring rundt, og flytting av, verket. KORO sa seg i dette møtet villig til å flytte verket. De sa også at de ser behovet for å vurdere hvorvidt verk skal henge ved institusjoner til «evig tid». En rulleringsordning av verk kan være naturlig og KORO sa at det kan være naturlig å tenke at dette er noe man kan vurdere for det aktuelle verket innenfor en 5 årsperiode.