Nettleseren støttes ikke av khio.no, og siden kan vises feil. Vennligst oppgrader til en moderne nettleser. Hvis dette ikke er mulig, prøv å skru av javascript. Siden vil bli da enklere, men for det meste fungere.

Støttede nettlesere: Chrome 97, Firefox (Android) 95, QQ browser 10.4, UC browser 12.12, Android WebView 97, Baidu 7.12, Chrome 97, Chrome 96, Chrome 95, Chrome 94, Edge 97, Edge 96, Firefox 96, Firefox 95, Firefox 94, Firefox 91, Firefox 78, Internet Explorer 11, Safari/Chrome (iOS) 15.2-15.3, Safari/Chrome (iOS) 15.0-15.1, Safari/Chrome (iOS) 14.5-14.8, Safari/Chrome (iOS) 14.0-14.4, Safari/Chrome (iOS) 12.2-12.5, KaiOS 2.5, Opera Mini, Opera Mobile 64, Opera 82, Opera 81, Safari (MacOS) 15.2-15.3, Safari (MacOS) 15.1, Safari (MacOS) 14.1, Safari (MacOS) 13.1, Samsung 16.0, Samsung 15.0

Javascript er skrudd av. khio.no bør fungere, men med et enklere grensesnitt.

Verkstader

Informasjon om verkstadene finnes her.

Scenetekniske verksteder

Scenekunstavdelingene har ca. 50 produksjoner i året fordelt på skolens 9 scener og 4 prøvesaler.

Sceneteknisk består av 15 faste ansatte som i tillegg til å jobbe med produksjonene, har ansvar for å drifte og vedlikeholde scener, verksteder, lager og utstyr. Alle verkstedene jobber med flere produksjoner parallelt, og graden av oppfølging og involvering vil derfor variere.

Smie, snekkerverksted, malersal og lyd og lys har én ansatt hver. Kostyme, scene, inspisient og rekvisitt har to. Det gjøres også bruk av eksterne produksjonsengasjerte på kostyme, lys, inspisienter, rekvisitører og scenepersonell.

Det er kun de ansatte på verkstedet som har tilgang til kostyme- og rekvisittlager.

Snorloft og scenetrekk håndteres kun av scenemestrene.

Verkstedene

Snekkerverksted

ansvar for maskinpark, bygger scenografiske elementer til produksjoner og innstuderinger.

Smia

Ansvar for maskinpark, bygger scenografiske elementer til produksjoner og innstuderinger, og konstruksjoner som involverer bruk av vann.

Malersal

Maling og patinering av sceneelementer, som er laget på smie og snekkerverksted. Malerarbeid gjøres også direkte på scenen, som maling av vegger, horisonter og gulv.

Rekvisittverksted

Involvert i de aller fleste produksjoner, både store og små. Ansvarsområdet er å produsere og skaffe til veie rekvisitter til innstuderinger og forestillinger, samt vedlikehold og reparasjoner.

Scenemestere

Har ansvar for vedlikehold og sikkerhet på scenene og det scenetekniske utstyret. De monterer scenografiske elementer som er bygget på snekkerverksted, smie og malersal, på scenene.

Inspisienter

Ansvarlig for planlegging og gjennomføring av prøver, og avvikler forestillinger ved de tre avdelingene.

Kostymeverksted

Drifter og vedlikeholder verkstedet, betjener scenekunstavdelingene og den studenter. De er knyttet opp mot skolens sceniske produksjoner.

Lyd

Drifter og vedlikeholder 9 scener, og et lydstudio, samt står får diverse lydproduksjon til teater, ballet og operaproduksjoner.

Lys

Lysverkstedets hovedoppgave er å administrere resurser og utstyr for å dekke opp de faglige behovene for de sceniske produksjonene. Ut over dette veileder og bistår lys innleide teknikere, og dekker opp enklere lysbehov ved mindre produksjoner. Lysansvarlig har også ansvaret for at lysteknisk utstyr brukes og er i forsvarlig stand ved bruk.

Atelierhuset i Arcueil

Atelierhuset i Arcueil utanfor Paris kan leigast av alle studentar og tilsette ved KHiO.

KHiOs muligheter å holde huset åpent for utleie avhenger av covid-19-pandemien. Det tas forbehold om at huset igjen kan måtte stenges dersom en øking av smittespredningen skjer. Eventuelle innvilgede opphold vil da kunne måtte avlyses på kort varsel. KHiO vil i disse tilfeller kun ha mulighet å refundere leie og depositum for atelierhuset, så fremt dette er innbetalt. Det anbefales reiseforsikring for eventuell refusjon av flybilletter og annet.

Søkere gjøres oppmerksom på at også dersom atelierhuset holder åpent skjer alle reiser på den enkeltes eget ansvar. Den som velger å reise ned plikter å selv holde seg oppdatert på utviklingen av smittesituasjonen og med lokale og nasjonale lover og retningslinjer for innreise, karantene og smittevern – og å også overholde disse.


Les også: Atelierhuset i Arcueil - historikk og fakta

Kven kan søkje?

Atelierhuset er for nåverande studentar og tilsette ved KHiO og alle kan søkje.
Det er fastsett retningslinjer for tildeling av opphald. Dette er (i prioritert rekkefølgje):

  • Bachelor- og masterstudentar ved Kunstakademiet
  • Bachelor og masterstudentar ved andre avdelingar
  • Stipendiatar
  • Fagtilsette som organiserer kurs/workshop for KHiOs studentar i regi av avdeling
  • Tilsette ved KHiO, ved ledig kapasitet

Lengde på opphald

Studentar og stipendiatar: minimum ei veke, maksimum tre månader
Kurs og undervisning i regi av avdeling: minimum ei veke, maksimum fire veker
Tilsette ved KHiO: minimum ei veke, maksimum fire veker

Huset leigast berre ut heile veker, frå måndag til måndag.

Husleige

Leige pr. veke er kr. 1 250 pr. seng i delt rom, kr. 2 500 pr. rom og kr. 5 000 for heile huset. Reise og opphald vert ikkje dekt av KHiO

Huset har to små soverom med to senger i kvart rom. Huset vert ikkje leigd ut til meir enn fire personar samtidig.

Søknadsfristar

Opphold tildeles eit halvt år av gongen utfra innsendte søknader. Det er fastsett to søknadsfristar i året:

  • 1. april for opphald frå juli til desember
  • 1. oktober for opphald frå januar til juni.

For å søkje:

  • Last ned dokumentet «Søknadsskjema med retningslinjer»
  • Les nøye gjennom retningslinjene og fyll deretter ut heile søknadsskjemaet. Ikkje gløym signaturar!
  • Send komplett utfylt søknadsskjema med eventuelle vedlegg per e-post til arcueil@khio.no innan fristen.

Last ned:

Kontakt

Alle spørsmål om søknader, kontraktar, leige, opphald og bruk av huset skal rettast til e-post: arcueil@khio.no