Verkstader

Informasjon om verkstadene finnes her.

Scenetekniske verksteder

Scenekunstavdelingene har ca. 50 produksjoner i året fordelt på skolens 9 scener og 4 prøvesaler.

Sceneteknisk består av 15 faste ansatte som i tillegg til å jobbe med produksjonene, har ansvar for å drifte og vedlikeholde scener, verksteder, lager og utstyr. Alle verkstedene jobber med flere produksjoner parallelt, og graden av oppfølging og involvering vil derfor variere.

Smie, snekkerverksted, malersal og lyd og lys har én ansatt hver. Kostyme, scene, inspisient og rekvisitt har to. Det gjøres også bruk av eksterne produksjonsengasjerte på kostyme, lys, inspisienter, rekvisitører og scenepersonell.

Det er kun de ansatte på verkstedet som har tilgang til kostyme- og rekvisittlager.

Snorloft og scenetrekk håndteres kun av scenemestrene.

Verkstedene

Snekkerverksted

ansvar for maskinpark, bygger scenografiske elementer til produksjoner og innstuderinger.

Smia

Ansvar for maskinpark, bygger scenografiske elementer til produksjoner og innstuderinger, og konstruksjoner som involverer bruk av vann.

Malersal

Maling og patinering av sceneelementer, som er laget på smie og snekkerverksted. Malerarbeid gjøres også direkte på scenen, som maling av vegger, horisonter og gulv.

Rekvisittverksted

Involvert i de aller fleste produksjoner, både store og små. Ansvarsområdet er å produsere og skaffe til veie rekvisitter til innstuderinger og forestillinger, samt vedlikehold og reparasjoner.

Scenemestere

Har ansvar for vedlikehold og sikkerhet på scenene og det scenetekniske utstyret. De monterer scenografiske elementer som er bygget på snekkerverksted, smie og malersal, på scenene.

Inspisienter

Ansvarlig for planlegging og gjennomføring av prøver, og avvikler forestillinger ved de tre avdelingene.

Kostymeverksted

Drifter og vedlikeholder verkstedet, betjener scenekunstavdelingene og den studenter. De er knyttet opp mot skolens sceniske produksjoner.

Lyd

Drifter og vedlikeholder 9 scener, og et lydstudio, samt står får diverse lydproduksjon til teater, ballet og operaproduksjoner.

Lys

Lysverkstedets hovedoppgave er å administrere resurser og utstyr for å dekke opp de faglige behovene for de sceniske produksjonene. Ut over dette veileder og bistår lys innleide teknikere, og dekker opp enklere lysbehov ved mindre produksjoner. Lysansvarlig har også ansvaret for at lysteknisk utstyr brukes og er i forsvarlig stand ved bruk.

Atelierhuset i Arcueil

Atelierhuset i Arcueil utanfor Paris vert stilt til rådvelde for studentar ved KHiO for kortare studieopphald eller prosjektarbeid relatert til studiet.

Atelierhuset stengt på ubestemt tid

Som følge av den pågående smittesituasjonen er Atelierhuset i Arcueil stengt på ubestemt tid. Det er derfor ikke anledning til å søke om opphold i huset.

Har du spørsmål om Atelierhuset, kan de sendes til arcueil@khio.no

---

Les også: Atelierhuset i Arcueil - historikk og fakta

Kven kan søkje?

Atelierhuset er for studentar og tilsette ved KHiO og alle kan søkje.
Det er fastsett retningslinjer for tildeling av opphald. Dette er (i prioritert rekkefølgje):

  • Bachelor- og masterstudentar ved Kunstakademiet
  • Bachelor og masterstudentar ved andre avdelingar
  • Stipendiatar
  • Fagtilsette som organiserer kurs/workshop for studentar
  • Tilsette ved KHiO, ved ledig kapasitet

Lengde på opphald

Studentar og stipendiatar: minimum ei veke, maksimum tre månader
Kurs og undervisning: minimum ei veke, maksimum fire veker
Tilsette ved KHiO: minimum ei veke, maksimum fire veker

Husleige

Leige pr. veke er kr. 1 250 pr. seng i delt rom, kr. 2 500 pr. rom og kr. 5 000 for heile huset. Reise og opphald vert ikkje dekt av KHiO

Huset har to små soverom med to senger i kvart rom. Huset vert ikkje leigd ut til meir enn fire personar samtidig.


Søknadsfristar

NB! Atelierhuset er for tida stengt!

1. april for opphald under haustsemesteret (juli-desember)
1. oktober for opphald under vårsemesteret (januar-juni)

For å søkje: Les nøye gjennom retningslinjene, fyll ut søknadsskjemaet komplett og lever det digitalt, med vedlegg, innan fristen.

Last ned:

Atelierhuset - retningslinjer for å søke opphald

Atelierhuset - søknadsskjema


Kontakt

Alle spørsmål om søknader, kontraktar, leige, opphald og bruk av huset skal rettast til e-post: arcueil@khio.no