Nettleseren støttes ikke av khio.no, og siden kan vises feil. Vennligst oppgrader til en moderne nettleser. Hvis dette ikke er mulig, prøv å skru av javascript. Siden vil bli da enklere, men for det meste fungere.

Støttede nettlesere: Chrome 97, Firefox (Android) 95, QQ browser 10.4, UC browser 12.12, Android WebView 97, Baidu 7.12, Chrome 97, Chrome 96, Chrome 95, Chrome 94, Edge 97, Edge 96, Firefox 96, Firefox 95, Firefox 94, Firefox 91, Firefox 78, Internet Explorer 11, Safari/Chrome (iOS) 15.2-15.3, Safari/Chrome (iOS) 15.0-15.1, Safari/Chrome (iOS) 14.5-14.8, Safari/Chrome (iOS) 14.0-14.4, Safari/Chrome (iOS) 12.2-12.5, KaiOS 2.5, Opera Mini, Opera Mobile 64, Opera 82, Opera 81, Safari (MacOS) 15.2-15.3, Safari (MacOS) 15.1, Safari (MacOS) 14.1, Safari (MacOS) 13.1, Samsung 16.0, Samsung 15.0

Javascript er skrudd av. khio.no bør fungere, men med et enklere grensesnitt.

Festreglement på KHiO

Festreglement på KHiO

Det er vår i lufta, smittevernsrestriksjonane er oppheva og fleire planlegg festleg lag.

KHiO har nå oppdatert regelverket som gjeld for å ha fest på campus.

Det løner seg å starte planlegginga i god tid, og spesielt om arrangementet omfattar mange deltakarar. Ved servering av alkohol er det eit eige sett av reglar.

Dei viktigaste hugsereglane er:

  • Avtaledokument for festarrangement må leverast seinast to veker før planlagt arrangement
  • Servering av alkohol skal vere førehandsgodkjent av direktør
  • I samsvar med alkohollovas § 8-9 er det ikkje lov å til å drikke, selje eller servere alkohol utan at skjenkeløyve er innvilga av Oslo kommune.
  • Det er krav om brannvakthald og brannvakter må på førehand ha fått sikkerheitsopplæring og innføring i brannverninstruksen
  • Ved meir enn 100 deltakarar må det leigast inn vektar frå vaktselskap.
  • Alle må vere ute av bygget før kl. 24.00.
  • Arrangør pliktar å rydde og vaske festlokalet og tilstøyande område (som toalett, korridor og trapperom).

Følgjande retningslinjer ligg nå tilgjengeleg på intranett: