Your browser is not supported by khio.no. To view this site please upgrade or use another browser. If you can't use a modern browser, try disabling javascript, which will make khio.no simple, but mostly usable.

Supported browsers: Chrome 117, Firefox (Android) 118, Android WebView 117, Chrome 117, Chrome 116, Chrome 115, Chrome 114, Chrome 109, Edge 117, Edge 116, Firefox 118, Firefox 117, Firefox 91, Firefox 78, Safari/Chrome (iOS) 17.0, Safari/Chrome (iOS) 16.6, Safari/Chrome (iOS) 16.3, Safari/Chrome (iOS) 16.1, Safari/Chrome (iOS) 15.6-15.7, Opera Mobile 73, Opera 103, Opera 102, Opera 101, Safari (MacOS) 17.0, Safari (MacOS) 16.6, Safari (MacOS) 15.6, Samsung 22, Samsung 21

Javascript is disabled. khio.no should still be usable, but the user experience will be simpler.

Open dag

Open dag på KHiO

Open dag på KHiO

Torsdag 14. november opnar KHiO dørene og inviterer framtidige søkarar og alle andre interesserte på besøk! 

Studentar viser blant anna fram "sitt KHiO", på scener, salar, verkstader, arbeidsplassar, og kanskje favorittstader å henge ut?
 
Ta kontakt på opendag@khio.no viss du har spørsmål og sei gjerne i frå om de kjem ei heil gruppe. Men det er óg ok å berre troppe opp!

Meir informasjon og detaljert program kjem!

Glimt frå Open dag på KHiO 2023