Your browser is not supported by khio.no. To view this site please upgrade or use another browser. If you can't use a modern browser, try disabling javascript, which will make khio.no simple, but mostly usable.

Supported browsers: Chrome 117, Firefox (Android) 118, Android WebView 117, Chrome 117, Chrome 116, Chrome 115, Chrome 114, Chrome 109, Edge 117, Edge 116, Firefox 118, Firefox 117, Firefox 91, Firefox 78, Safari/Chrome (iOS) 17.0, Safari/Chrome (iOS) 16.6, Safari/Chrome (iOS) 16.3, Safari/Chrome (iOS) 16.1, Safari/Chrome (iOS) 15.6-15.7, Opera Mobile 73, Opera 103, Opera 102, Opera 101, Safari (MacOS) 17.0, Safari (MacOS) 16.6, Safari (MacOS) 15.6, Samsung 22, Samsung 21

Javascript is disabled. khio.no should still be usable, but the user experience will be simpler.

Information meeting

Informasjonsmøte om stillingar som doktorgradsstipendiat 2024

Informasjonsmøte om stillingar som doktorgradsstipendiat 2024

Kunsthøgskolen i Oslo held digitalt informasjonsmøte for søkjarar og andre interesserte om stilling som doktorgradsstipendiat 2024.

Kunsthøgskolen har eit eige doktorgradsstudium (ph.d.) i kunstnarleg utviklingsarbeid. For tida har Kunsthøgskolen i Oslo 30 aktive stipendiatar fordelte på alle seks fagavdelingane.

For 2024 søkjer KHiO etter nye doktorgradsstipendiatar med gode prosjekt basert på kunstnerisk utviklingsarbeid.
Vi lyser ut 3 stillingar ved tre avdelingar:

  • Teaterhøgskolen
  • Design
  • Kunst og håndverk

Søknadsfrist 1. desember 2023. NB! alle søknader må sendast elektronisk via portalen JobbNorge: Ledige stillingar

Prorektor Janne-Camilla Lyster innleier møtet og orienterer om ph.d programmet.
Dekaner frå kvar avdeling vil orientere om føringar for utlysningane:

Koblinger: