Your browser is not supported by khio.no. To view this site please upgrade or use another browser. If you can't use a modern browser, try disabling javascript, which will make khio.no simple, but mostly usable.

Supported browsers: Chrome 109, Firefox (Android) 109, QQ browser 13.1, UC browser 13.4, Android WebView 109, Baidu 13.18, Chrome 109, Chrome 108, Chrome 107, Edge 109, Edge 108, Edge 107, Firefox 109, Firefox 108, Firefox 107, Firefox 91, Firefox 78, Internet Explorer 11, Safari/Chrome (iOS) 16.3, Safari/Chrome (iOS) 16.2, Safari/Chrome (iOS) 16.1, Safari/Chrome (iOS) 16.0, Safari/Chrome (iOS) 15.6, Safari/Chrome (iOS) 15.5, Safari/Chrome (iOS) 14.5-14.8, KaiOS 2.5, Opera Mini, Opera Mobile 73, Opera 94, Opera 93, Safari (MacOS) 16.3, Safari (MacOS) 16.2, Safari (MacOS) 16.1, Safari (MacOS) 15.6, Samsung 19.0, Samsung 18.0

Javascript is disabled. khio.no should still be usable, but the user experience will be simpler.

Andreas Berg

Andreas Berg (född 1965) är en svensk illustratör, lärare och författare. Han slog igenom som redaktionell illustratör i Dagens Nyheter i början av 1990-talet och utnämndes 1997 till Nordens första professor i illustration, vid Konstfack i Stockholm. Sedan han lämnade den befattningen (2007) har Andreas Berg ägnat sig åt att försöka skriva den svenska illustrationens historia. Samma år som han började arbeta på Kunsthøgskolen i Oslo, 2013, kom den hyllade boken "Svensk illustration 1900 - en visuell historia", som han initierat och producerat tillsammans med Sara Teleman. Andreas Berg menar att illustration utvecklas i växelverkan med talspråket och det skrivna språket. Han brukar säga att det är en intellektuell verksamhet att illustrera.

Research results

  • Alan Mackenzie-Robinson & Andreas Berg: Nær døden (2018).
    Art exhibition. More information
  • Martin Egge Lundell & Andreas Berg: A National Trauma in an Art School Course (2015).
    Academic lecture. More information