Your browser is not supported by khio.no. To view this site please upgrade or use another browser. If you can't use a modern browser, try disabling javascript, which will make khio.no simple, but mostly usable.

Supported browsers: Chrome 111, Firefox (Android) 110, Android WebView 111, Chrome 112, Chrome 111, Chrome 110, Chrome 109, Edge 111, Edge 110, Firefox 111, Firefox 110, Firefox 91, Firefox 78, Safari/Chrome (iOS) 16.4, Safari/Chrome (iOS) 16.3, Safari/Chrome (iOS) 16.2, Safari/Chrome (iOS) 16.1, Safari/Chrome (iOS) 16.0, Safari/Chrome (iOS) 15.6, Opera Mobile 73, Opera 95, Opera 94, Safari (MacOS) 16.4, Safari (MacOS) 16.3, Safari (MacOS) 15.6, Samsung 20, Samsung 19.0

Javascript is disabled. khio.no should still be usable, but the user experience will be simpler.

Occupying Opera: Renewing the opera form through co-creation with young performers

Project Manager: Toril Carlsen

Academic summary

Opera-avdelingen ønsker å arrangere en todagerskonferanse på KHIO 20.-21. august 2022, med fokus på operapedagogikk og unge utøvere. Målet med konferansen er å undersøke den pedagogiske praksisen som trengs for å interessere barn og unge i opera. Improvisasjon, bruk av teknologi for å fornye opera som kunstform, og gruppe utvikling av komposisjon vil være sentrale emner. Konferansen skjer i etterkant av en ukes verksted med barn og unge på KHIO i regi av VoxLAB (#OccupyOpera) og i forkant av festivalen VårFEST - en festival med fokus på nye musikkdramatiske verk. Resultatene av verkstedet #OccupyOpera vises frem og diskuteres. Internasjonale gjestekomponister og utøvere fra festivalen VårFEST bidrar som foredragsholdere på konferansen.

Project facts

Project title Occupying Opera: Renewing the opera form through co-creation with young performers
Project manager Toril Carlsen
Oslo National Academy of the Arts
Start date
End date
Project status Concluded
Department Academy of Opera
Funding
  • Oslo National Academy of the Arts
Total budget NOK95,000.00

Related events