Your browser is not supported by khio.no. To view this site please upgrade or use another browser. If you can't use a modern browser, try disabling javascript, which will make khio.no simple, but mostly usable.

Supported browsers: Chrome 117, Firefox (Android) 118, Android WebView 117, Chrome 117, Chrome 116, Chrome 115, Chrome 114, Chrome 109, Edge 117, Edge 116, Firefox 118, Firefox 117, Firefox 91, Firefox 78, Safari/Chrome (iOS) 17.0, Safari/Chrome (iOS) 16.6, Safari/Chrome (iOS) 16.3, Safari/Chrome (iOS) 16.1, Safari/Chrome (iOS) 15.6-15.7, Opera Mobile 73, Opera 103, Opera 102, Opera 101, Safari (MacOS) 17.0, Safari (MacOS) 16.6, Safari (MacOS) 15.6, Samsung 22, Samsung 21

Javascript is disabled. khio.no should still be usable, but the user experience will be simpler.

Occupying Opera: Renewing the opera form through co-creation with young performers

Project Manager: Toril Carlsen

Academic summary

Opera-avdelingen ønsker å arrangere en todagerskonferanse på KHIO 20.-21. august 2022, med fokus på operapedagogikk og unge utøvere. Målet med konferansen er å undersøke den pedagogiske praksisen som trengs for å interessere barn og unge i opera. Improvisasjon, bruk av teknologi for å fornye opera som kunstform, og gruppe utvikling av komposisjon vil være sentrale emner. Konferansen skjer i etterkant av en ukes verksted med barn og unge på KHIO i regi av VoxLAB (#OccupyOpera) og i forkant av festivalen VårFEST - en festival med fokus på nye musikkdramatiske verk. Resultatene av verkstedet #OccupyOpera vises frem og diskuteres. Internasjonale gjestekomponister og utøvere fra festivalen VårFEST bidrar som foredragsholdere på konferansen.

Project facts

Project title Occupying Opera: Renewing the opera form through co-creation with young performers
Project manager
  • Toril Carlsen
    Oslo National Academy of the Arts
Start date
End date
Project status Concluded
Department Academy of Opera
Funding
  • Oslo National Academy of the Arts
Total budget NOK95,000.00
Results
  1. Toril Carlsen & Kristin Norderval: Occupying opera: Renewing the form through co-creation with young performers (2022). Lecture. More information

Related events