Your browser is not supported by khio.no. To view this site please upgrade or use another browser. If you can't use a modern browser, try disabling javascript, which will make khio.no simple, but mostly usable.

Supported browsers: Chrome 117, Firefox (Android) 118, Android WebView 117, Chrome 117, Chrome 116, Chrome 115, Chrome 114, Chrome 109, Edge 117, Edge 116, Firefox 118, Firefox 117, Firefox 91, Firefox 78, Safari/Chrome (iOS) 17.0, Safari/Chrome (iOS) 16.6, Safari/Chrome (iOS) 16.3, Safari/Chrome (iOS) 16.1, Safari/Chrome (iOS) 15.6-15.7, Opera Mobile 73, Opera 103, Opera 102, Opera 101, Safari (MacOS) 17.0, Safari (MacOS) 16.6, Safari (MacOS) 15.6, Samsung 22, Samsung 21

Javascript is disabled. khio.no should still be usable, but the user experience will be simpler.

Seminar/Conference

Occupy Opera: Renewing the form through co-creation with young performers

Occupy Opera: Renewing the form through co-creation with young performers

VoxLAB i samarbeid med Kunsthøgskolen i Oslo presenterer et todagers seminar med fokus på operapedagogikk og unge utøvere. Målet med konferansen er å undersøke den pedagogiske praksisen som trengs for å interessere barn og unge i opera.

Improvisasjon, bruk av teknologi for å fornye opera som kunstform, og gruppeutvikling av komposisjon vil være sentrale emner.

Konferansen skjer i etterkant av en ukes verksted med barn og unge på KHIO i regi av VoxLAB (#OccupyOpera) og i forkant av festivalen VårFEST'22 "Nye Konstellasjoner" – en festival med fokus på nye musikkdramatiske verk. Resultatene av verkstedet #OccupyOpera vises frem og diskuteres. Internasjonale gjestekomponister og utøvere fra festivalen VårFEST bidrar som foredragsholdere på konferansen.

Lørdag 20. august

10:30 - 11:00 Velkomst og introduksjoner
11:00 - 12:00 Verksted med komponisten og instrumentmakeren Limpe Fuchs: Nye samarbeidsstrukturer med nye instrumenter.
12:00 Lunsj

Ettermiddagsforelesninger og visninger:

13:00 - 15:00 Kristin Norderval og Limpe Fuchs – Visning fra #OccupyOpera verksted med unge utøvere og #OccupyOpera team: Hanna Filomen Mjåvatn, Trina Coleman, Viktor Bomstad og Mirsaeed Hosseiny Panah.
15:00 - 16:00 Paneldiskusjon: «Gruppekomposisjon i opera – er det mulig?» Kristin Norderval, Toril Carlsen, #OccupyOpera Team: Limpe Fuchs, Trina Coleman, Hanna Filomen Mjåvatn, Viktor Bomstad, Mirsaeed Hosseiny Panah

Søndag 21. august

10:00 - 11:00 Oppvarming med danseren Kari Anne Bjerkestrand
11:00 - 12:00 Verksted med sopran Sophia Körber i vokalimprovisasjon
12:00 Lunsj

Ettermiddagsverksted og visning:
13:00 - 14:00 Natasha Barrett - presentasjon av Natasha Barretts nye verk: «The Transformer» – et nytt musikkteater verk for stemme med sanntids lyd- og videoprosessering. Utviklet i samarbeid med sangeren Silje Aker Johnsen
14:00 - 15:00 Ettermiddagspaneldiskusjon - Utvikling av nye pedagogikker, samarbeidsmodeller og praksiser for utvikling av vokalt repertoar – gjestekomponister og utøvere fra VoxLAB VårFEST: Natasha Barrett, Martyna Kosecka, Arsalan Abedian, Joachim Heinz, Sophia Körber
15:00 - 16:00 Oppsummering og åpen diskusjon – «Hvordan skape nye operaer for og med unge utøvere?»

Konferansen blir ledet av Toril Carlsen (KHiO) og Kristin Norderval (Voxlab).

Priser: 200 NOK per dag. Student/honnør/medlem 100 NOK per dag.

Påmelding her

Støttet av:  Norsk Kulturråd, Komponistenes Vederlagsfond, KHIO, Goethe Institutt