Servicesenter

Servicesenteret er eit felles møtepunkt for resepsjon, drift og it, der brukaren har ein stad med eitt telefonnummer og ein helpdesk. Dei fleste spørsmål som gjeld adgangskort, parkering, it, drift, utlån av AV-utstyr blir behandla her.

Servicesenteret er betjent:

Måndag - fredag: 8.30-15.30 i perioden 15. september - 14. mai
(sentralbord/resepsjon er ope frå kl. 08:00 til 15:45)
Måndag - fredag: 8.30-15.00 i perioden 15. mai - 14. september
(sentralbord/resepsjon er ope frå kl. 08:00 til 15:00)

Adresse til helpdesken er service@khio.no
Telefonnummer til resepsjonen er 22 99 55 00, Drift 945 23 334 og IT 945 23 333

Sjå underpunkta for å få svar på det du lurer på.

Les også nyhetssaka om servicesenteret.