Your browser is not supported by khio.no. To view this site please upgrade or use another browser. If you can't use a modern browser, try disabling javascript, which will make khio.no simple, but mostly usable.

Supported browsers: Chrome 97, Firefox (Android) 95, QQ browser 10.4, UC browser 12.12, Android WebView 97, Baidu 7.12, Chrome 97, Chrome 96, Chrome 95, Chrome 94, Edge 97, Edge 96, Firefox 96, Firefox 95, Firefox 94, Firefox 91, Firefox 78, Internet Explorer 11, Safari/Chrome (iOS) 15.2-15.3, Safari/Chrome (iOS) 15.0-15.1, Safari/Chrome (iOS) 14.5-14.8, Safari/Chrome (iOS) 14.0-14.4, Safari/Chrome (iOS) 12.2-12.5, KaiOS 2.5, Opera Mini, Opera Mobile 64, Opera 82, Opera 81, Safari (MacOS) 15.2-15.3, Safari (MacOS) 15.1, Safari (MacOS) 14.1, Safari (MacOS) 13.1, Samsung 16.0, Samsung 15.0

Javascript is disabled. khio.no should still be usable, but the user experience will be simpler.

Performance, Talk

Avgang 2019: Å skrive underveis

Avgang 2019: Å skrive underveis

Å skrive underveis er andre del av Anne Holtans masterprosjekt  – en performance lecture om teatergruppen De Utvalgtes stedsspesifikke prosjekt Skipet.

Et skip kommer inn i synsranden.
Skroget er rustent som 1000 år.
Det har seil av tynt metall som blinker i den lave høstsolen.
En mann står krumbøyd over roret.
Han studerer et kart og justerer kursen.
Bak han sitter soldatene.
De holder vakt over alle som står lenket til skrogets ribber.
Snart når skipet verdens ytterkant.
Du roper at han må snu.
Han ser opp på deg, smiler tannløst og setter fingeren mot leppene.
Han er Galileo. Nå er han fri-

Med skipet som grunnmetafor har hun foretatt en reise i konkret og overført betydning til steder som har gitt inspirasjon til å utforske landskapet, dets kulturelle avtrykk og atmosfære i møte med kunstneriske impulser. Hybris har vært et omdreiningspunkt for å sette lys på sosiale og politiske fenomener i samtiden.

Som gruppens skrivende dramaturg har Holtan vært med å utvikle fem produksjoner til Skipet i løpet av masterstudiet. I relevans til hennes master med fordypning i scenetekst har hun undersøkt de estetiske og dramaturgiske konsekvenser den sceniske teksten har i forestillingene og mulige dramaturgiske innganger til arbeidet på de ulike stedene.

Medvirkende

De Utvalgte: Kari Holtan, Boya Bøckman, Torbjørn Davidsen og Morten Kippe.

Veiledere 

Jesper Halle og Tore Vagn Lid.

Visningen er gratis, og det kreves ingen billett.