Your browser is not supported by khio.no. To view this site please upgrade or use another browser. If you can't use a modern browser, try disabling javascript, which will make khio.no simple, but mostly usable.

Supported browsers: Chrome 117, Firefox (Android) 118, Android WebView 117, Chrome 117, Chrome 116, Chrome 115, Chrome 114, Chrome 109, Edge 117, Edge 116, Firefox 118, Firefox 117, Firefox 91, Firefox 78, Safari/Chrome (iOS) 17.0, Safari/Chrome (iOS) 16.6, Safari/Chrome (iOS) 16.3, Safari/Chrome (iOS) 16.1, Safari/Chrome (iOS) 15.6-15.7, Opera Mobile 73, Opera 103, Opera 102, Opera 101, Safari (MacOS) 17.0, Safari (MacOS) 16.6, Safari (MacOS) 15.6, Samsung 22, Samsung 21

Javascript is disabled. khio.no should still be usable, but the user experience will be simpler.

Exhibition

Grunnskoleprosjektet: Analog produksjon

Grunnskoleprosjektet: Analog produksjon

Som en del av jubileet Tegneskolen 200 år arranger KHiO Grunnskoleprosjektet. Mellom 26. november og 12. desember kommer over 250 elever fra grunnskolen i Oslo på besøk til Kunsthøgskolen for å jobbe med tegning og collage. Med bistand fra profesjonelle kunstnere vil de sammen lage en monumental gruppeutstilling med tittelen Analog produksjon.

Utstillingen Analog produksjon vil fylle den lange hvite veggen i Katedralen, et område som ligger rett bak skolens foaje og resepsjon, og vil være tilgjengelig for publikum under Åpen skole, som arrangeres av KHiO den 13. og 14. desember.

En av målsetningene med Tegneskolen 200 år er å vise den samfunnsmessige betydningen til de praktisk estetiske fagene og utviklingen av kreativ kompetanse. Mange institusjoner har sitt utspring i Tegneskolen eller Statens håndverks- og kunstindustriskole (SHKS), som skolen kom til å hete det meste av 1900-tallet. Opprettelsen av Tegneskolen var et viktig ledd i datidens nasjonsbygging og skolen kom til å få en overordentlig stor betydning for utviklingen av norsk kunst- og kulturliv i de kommende to hundreårene. I dag videreføres skolens fagområder i Kunsthøgskolen i Oslo (KHiO) og Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo (AHO).

Grunnskoleprosjektet har en tverrfaglig profil, hvor visuell produksjon og kultur settes i sammenheng med historiske hendelser og nåtidens digitale utvikling. Prosjektet skal styrke elevenes sosiale kompetanse gjennom problemløsning, deltakelse og kreativ produksjon. Det vil bli trukket linjer fra den historiske bruken av tegning til dagens digitale situasjon, hvor nettbrett og smart-telefoner på ulike måter brukes til å lage bilder og hvor sosiale medier benyttes som distribusjonskanaler. Elevene vil gjennom eksempler lære om hvordan man kan vurdere forholdet mellom digitale og analoge/fysiske metoder for billedproduksjon og kommunikasjon. De får så utdelt tegne- og collagemateriell og vil i grupper jobbe med å lage sine bidrag til den store gruppeutstillingen i Katedralen.

Grunnskoleprosjektet er støttet av Sparebankstiftelsen. Prosjektet er utviklet videre for Kunsthøgskolen av kunstnerne Hans E. Thorsen og Lars Kjemphol som begge har produsert en rekke interaktive kunstprosjekter, ofte rettet mot barn og ungdom. Begge kunstnerne har også mangeårig erfaring med formidling, blant annet gjennom Den kulturelle skolesekken (DKS).


Saken vil bli oppdatert med bilder fra prosjektet!


Mer om Tegneskolen 200 år