Your browser is not supported by khio.no. To view this site please upgrade or use another browser. If you can't use a modern browser, try disabling javascript, which will make khio.no simple, but mostly usable.

Supported browsers: Chrome 109, Firefox (Android) 109, QQ browser 13.1, UC browser 13.4, Android WebView 109, Baidu 13.18, Chrome 109, Chrome 108, Chrome 107, Edge 109, Edge 108, Edge 107, Firefox 109, Firefox 108, Firefox 107, Firefox 91, Firefox 78, Internet Explorer 11, Safari/Chrome (iOS) 16.3, Safari/Chrome (iOS) 16.2, Safari/Chrome (iOS) 16.1, Safari/Chrome (iOS) 16.0, Safari/Chrome (iOS) 15.6, Safari/Chrome (iOS) 15.5, Safari/Chrome (iOS) 14.5-14.8, KaiOS 2.5, Opera Mini, Opera Mobile 73, Opera 94, Opera 93, Safari (MacOS) 16.3, Safari (MacOS) 16.2, Safari (MacOS) 16.1, Safari (MacOS) 15.6, Samsung 19.0, Samsung 18.0

Javascript is disabled. khio.no should still be usable, but the user experience will be simpler.

Book launch

PUNKT LINJE FLATE FORM/ROM

PUNKT LINJE FLATE FORM/ROM

Frihåndsundervisningen til Kari B. Torjussen står i en særstilling og har vært med å forme 43 årskull av kunstnere og designere. I denne boken har høgskolelektor Karen Disen gjort et utvalg av tegningene elevene til Torjussen laget i en periode fra 1943 til 1990 ved Statens Håndverks- og Kunstindustriskole (SHKS).

Sted: Resepsjonsområdet, Kunsthøgskolen i Oslo, Fossveien 24

Tegning er en umiddelbar uttrykksform. Handlingen å tegne gir alltid spor etter nærvær og observasjoner. Det være seg visuelle gjengivelser eller andre inntrykk i spennet fra opplevelser til fantasi. Tegningen sier alt på et øyeblikk, men hva ser vi? Med slike tanker i bakhodet har jeg arbeidet i en årrekke med tegninger fra tidligere studenter ved Kunst- og håndverksskolen som befinner seg i Statsarkivet. Helt presist med tegninger som min kollega Kari Torjussen har valgt og samlet fra sitt 42årige virke ved Kunst og håndverksskolen i førstefrihånd.

Bokas formål er å vise tegninger. For å oppnå at leseren lar tankene hvile i tegningene når en blar i den, er det ikke navn og årstall på dem. Jeg har laget en liten kommentar til hver tegning som forhåpentligvis gjør at de som bruker boka ønsker å se på tegningene en gang til.

Som lærer ved avdeling Kunst og håndverk og avdeling Design på KHiO, hører jeg til dem som mener at innholdet sier noe, men at formen sier alt.


Karen Disen er lærer ved KHIO på to avdelinger; avdeling Kunst og håndverk, fagområdet Grafikk og tegning og avdeling Design, emnet fellesdesignfag. Hennes kompetanse er billedvisuell komposisjon og improvisasjon som strekker seg fra ornament oppbygging og omforming til eksperimentering der varierte sanseinntrykk bearbeides i skisser.

Karen Disen er metall- og smykkekunstner og hun har arbeidet mye med tyngdekraft og bevegelse i materialet fjærstål som hun fletter og sveiser.


I 2018 feirer KHiO 200 årsjubileum for Tegneskolen, landets første utdannelse i visuell kunst. 

Boken PUNKT LINJE FLATE FORM/ROM vil også bli presentert under Jubileumsmarkering og mottagelse i Oslo rådhus, 10. oktober. Les mer og meld deg på arrangementet.