Your browser is not supported by khio.no. To view this site please upgrade or use another browser. If you can't use a modern browser, try disabling javascript, which will make khio.no simple, but mostly usable.

Supported browsers: Chrome 104, Firefox (Android) 101, QQ browser 10.4, UC browser 12.12, Android WebView 104, Baidu 7.12, Chrome 104, Chrome 103, Chrome 102, Edge 104, Edge 103, Firefox 103, Firefox 102, Firefox 91, Firefox 78, Internet Explorer 11, Safari/Chrome (iOS) 15.5, Safari/Chrome (iOS) 15.4, Safari/Chrome (iOS) 15.2-15.3, Safari/Chrome (iOS) 14.5-14.8, Safari/Chrome (iOS) 14.0-14.4, Safari/Chrome (iOS) 12.2-12.5, KaiOS 2.5, Opera Mini, Opera Mobile 64, Opera 89, Opera 88, Safari (MacOS) 15.6, Safari (MacOS) 15.5, Samsung 18.0, Samsung 17.0

Javascript is disabled. khio.no should still be usable, but the user experience will be simpler.

Performance

Romeo og Julie av William Shakespeare

Romeo og Julie av William Shakespeare

2. års studentar bachelor skodespelarfag inviterer til framsyning.

Velkomen til denne framsyninga av ”Romeo og Julie” av William Shakespeare.

Vi har basert vår versjon på Edvard Hoem’s gjendikting, men dette er ei sterkt forkorta utgåve. Omarbeidinga/omskrivinga er komen til på grunn av skolens ynske om å gje kvar enkelt student spesifikke skodespelarmessige utfordringar.

Studentane møter denne gongen desse oppgåvene:
1. Å ha ei kjensle av og utvikle eit teaterunivers som fjernar seg frå realisme.
2. Å framstille karakterar som ligg langt frå studenten.
3. Å finne ei rolles utvikling frå begynnelse til slutt.
4. Å forvandle dramatisk tekst i bunden form (blankvers) til organisk meiningsfylt tale.
5. Å meistre nynorsk som scenespråk.

I denne perioden er studentane også gjevne lyssmessige utfordringar i form av områdeavgrensa lyssetting, som krev at studentane er nøyaktige i si posisjonering på scenen.

Romeo og Julie av William Shakespeare

Trentóro, - staden husar sterke folk.
Eit folk som ikkje ville la seg drukne.
Som Spartas trassige soldatar kjempa
dei hardt og stolt mot alle herjingar,
som moder jord så bistert sendte dei.
Ei skur av hagl knuste folket der
i aust. Ein skare av tornadoar
og stormar åt alt levande i vest.
I barske kalde nord ligg dét, som eingong
var heile sivilisasjonar klemt
i hel og smadra under berg av is.
Og ingen klage høyrest i den golde
og ugjestmilde ørkenen i sør,
for gloheit sol tok kvart eit lite liv,
og ingen mann er att, som klage kan.

Lars Erik Holter
professor i skodespelarfag

I rollene

Romeo: Olavus Udbye
Julie: Ragnhild M. Enoksen
Benvolio: Ragnhild J. Tysse
Lorenzo / Gregorio Rustam: Louis Foss
Amma / Samson: Kristine Hartgen
Herr Capulet / Tybalt: Leo Magnus de la Nuez
Fru Capulet / Abraham: Maria O. Austgulen
Mercutio / Paris / Apotekaren / Giovanni / Stemmen: Kim J Olsen

Regi og omarbeiding

Lars Erik Holter

Integrerte pedagogar

Stemme: Miriam Sogn
Nynorsk: Ola E. Bø
Tekst: Samantha Lawson / Herman Bernhoft
Kostyme: Hedda Lund
Rekvisitør: Ida Lome Brevik
Foto: Mira Wickman

Lysdesign er utført av studentane og regissør, under rettleiing av Anette Lund.
Dei sceniske elementa er utført ved Kunsthøgskolens scenetekniske verkstader.

Billedrettighetene tilhører Kunsthøgskolen i Oslo og må avtales med Kunsthøgskolen i Oslo på forhånd før eventuell bruk.