Your browser is not supported by khio.no. To view this site please upgrade or use another browser. If you can't use a modern browser, try disabling javascript, which will make khio.no simple, but mostly usable.

Supported browsers: Chrome 117, Firefox (Android) 118, Android WebView 117, Chrome 117, Chrome 116, Chrome 115, Chrome 114, Chrome 109, Edge 117, Edge 116, Firefox 118, Firefox 117, Firefox 91, Firefox 78, Safari/Chrome (iOS) 17.0, Safari/Chrome (iOS) 16.6, Safari/Chrome (iOS) 16.3, Safari/Chrome (iOS) 16.1, Safari/Chrome (iOS) 15.6-15.7, Opera Mobile 73, Opera 103, Opera 102, Opera 101, Safari (MacOS) 17.0, Safari (MacOS) 16.6, Safari (MacOS) 15.6, Samsung 22, Samsung 21

Javascript is disabled. khio.no should still be usable, but the user experience will be simpler.

Exhibition

Visning av Nils Erik Gjerdeviks skulptur

Visning av Nils Erik Gjerdeviks skulptur

Avdeling Kunst og håndverk og Nils Erik Gjerdevik har gleden av å invitere til presentasjon av Gjerdeviks nye keramiske skulptur, som er
brent i en av KhiOs største ovner.

Mottakelsen vil finne sted umiddelbart etter lanseringsseminaret for boka Kvalitetsforståelser, som holdes i auditoriet på Kunsthøgskolen kl. 12 - 16.

Keramikkovnene kan brenne skulpturer på opptil tre meters høyde og to tonn. Det gir en unik mulighet til å kunne arbeide med store skulpturer og prosjekter i offentlige rom.

Kunstneren Nils Erik Gjerdevik ble i 2014 invitert til keramikk for å lage en skulptur som kunne fylle en av skolens store ovner. Han tok imot utfordringen og har gjennom flere gjesteopphold på KhiO arbeidet fram et monumentalt keramisk verk.

Som Gjerdeviks tidligere keramiske arbeider er også dette verket kjennetegnet av fabulerende former og effektfull bruk av farger.

Samarbeidet med Gjerdevik har både i konkret og overført betydning vært en stor og rik erfaring for alle involverte.
Vi har nå gleden av å vise skulpturen ferdigstilt for offentligheten for første gang.
Velkommen til visning!