Your browser is not supported by khio.no. To view this site please upgrade or use another browser. If you can't use a modern browser, try disabling javascript, which will make khio.no simple, but mostly usable.

Supported browsers: Chrome 117, Firefox (Android) 118, Android WebView 117, Chrome 117, Chrome 116, Chrome 115, Chrome 114, Chrome 109, Edge 117, Edge 116, Firefox 118, Firefox 117, Firefox 91, Firefox 78, Safari/Chrome (iOS) 17.0, Safari/Chrome (iOS) 16.6, Safari/Chrome (iOS) 16.3, Safari/Chrome (iOS) 16.1, Safari/Chrome (iOS) 15.6-15.7, Opera Mobile 73, Opera 103, Opera 102, Opera 101, Safari (MacOS) 17.0, Safari (MacOS) 16.6, Safari (MacOS) 15.6, Samsung 22, Samsung 21

Javascript is disabled. khio.no should still be usable, but the user experience will be simpler.

Performance

Avgang 2017: Hvorfor kan you ´kke si something

Avgang 2017: Hvorfor kan you ´kke si something

Sarah MacDonald Berge har i sitt prosjekt undersøkt stemmen og språket. Følelser kan uttrykkes på alle språk, men ikke alle språk oppleves følelsesmessig likt. Sarah er avgangsstudent på master teater, skuespillerfag.

Strupe. For meg er det ordet nokså hardt og kaldt. Assosiasjonene er få. Jeg ser ikke hvem den tilhører. Jeg kjenner ingen sanselig tilknytning til strupe. Strupe er et dødt ord.
Larynx derimot, er et ord med aura, farger, lyder, tekstur og temperatur. Larynx er en bestemt strupe, og en hvilken som helst strupe. Den er våt, den beveger seg.

Følelser kan uttrykkes på alle språk, men ikke alle språk oppleves følelsesmessig likt. Jeg tenker på norsk og jeg tenker på engelsk. Jeg har minner på norsk og jeg har minner på engelsk. Jeg vil helst erindre og formidle dem deretter.

Etter å ha utforsket stemmebruk, dialekter, sosiolekter, etnolekter, kronolekter, sexolekter, har jeg latt meg inspirere til å lage denne visningen.
Scene 6 er blitt til en larynx. Stemmebåndene fuktes. Lydene produseres. Maskineriet holdes i gang. Det er her alle tanker blir artikulert. The fountain of all knowledge. Mørket omfavner dem fra oven og neden. Stemmebånd av lær og silkepapir. Stemmer det at all poetry starter med en lump in the throat.....?

Kunstnerisk Team: Hedda Lund (Kostyme), Anders Hamre (Scenemester), Olivier Marcouiller (Malemester og scenografiveileder), Lavrent Ravot (Lys), Petter Width Kristiansen (Veileder), Trine Falck (Veileder), Marius Havik (Sparringspartner/ytre øye), Karin Klouma (Skuespillerstudent), Arturo Tovar (Skuespillerstudent), Sarah MacDonald Berge (Skuespillerstudent, manus, scenografi)

Vel møtt!

Billettbestilling

Foto: Arturo Tovar