Your browser is not supported by khio.no. To view this site please upgrade or use another browser. If you can't use a modern browser, try disabling javascript, which will make khio.no simple, but mostly usable.

Supported browsers: Chrome 117, Firefox (Android) 118, Android WebView 117, Chrome 117, Chrome 116, Chrome 115, Chrome 114, Chrome 109, Edge 117, Edge 116, Firefox 118, Firefox 117, Firefox 91, Firefox 78, Safari/Chrome (iOS) 17.0, Safari/Chrome (iOS) 16.6, Safari/Chrome (iOS) 16.3, Safari/Chrome (iOS) 16.1, Safari/Chrome (iOS) 15.6-15.7, Opera Mobile 73, Opera 103, Opera 102, Opera 101, Safari (MacOS) 17.0, Safari (MacOS) 16.6, Safari (MacOS) 15.6, Samsung 22, Samsung 21

Javascript is disabled. khio.no should still be usable, but the user experience will be simpler.

Talk

Midtveisevaluering: Håkon Daniel Nystedt

Midtveisevaluering: Håkon Daniel Nystedt

Håkon Daniel Nystedt, stipendiat på Operahøgskolen, har sin midtveisevaluering i sammenheng med uroppføringen av hans opera Anima.

Operaen fremføres på KHiOs hovedscene søndag 17. september kl. 17.00 og kl. 19.00, og midtveisevalueringen vil være dagen etter, på prøvesal 1, KHiO, kl. 09.00-11.00

Håkon Daniel Nystedts stipendiatprosjekt handler om samarbeidet mellom regi og musikk i opera. I prosessen med Anima har librettist og regissør Peter Bäckström og komponist og musikalsk leder Håkon Daniel Nystedt samarbeidet tett med hverandre og med sangere og skuespillere, og forsøkt å ta inn elementer fra hvordan skuespillere jobber i arbeidet med musikken.

Opponenter er Johannes Holmen Dahl og Ole Anders Tandberg.

Operaforestillingen Anima framføres søndag 17. september. Les mer om operaforestillingen og bestill gratis billetter her .