Your browser is not supported by khio.no. To view this site please upgrade or use another browser. If you can't use a modern browser, try disabling javascript, which will make khio.no simple, but mostly usable.

Supported browsers: Chrome 117, Firefox (Android) 118, Android WebView 117, Chrome 117, Chrome 116, Chrome 115, Chrome 114, Chrome 109, Edge 117, Edge 116, Firefox 118, Firefox 117, Firefox 91, Firefox 78, Safari/Chrome (iOS) 17.0, Safari/Chrome (iOS) 16.6, Safari/Chrome (iOS) 16.3, Safari/Chrome (iOS) 16.1, Safari/Chrome (iOS) 15.6-15.7, Opera Mobile 73, Opera 103, Opera 102, Opera 101, Safari (MacOS) 17.0, Safari (MacOS) 16.6, Safari (MacOS) 15.6, Samsung 22, Samsung 21

Javascript is disabled. khio.no should still be usable, but the user experience will be simpler.

Performance

Hushjelpene av Jean Genet

Hushjelpene av Jean Genet

For at publikum skal forstå meg, er det nødvendig at de bliver mine medskyldige. Ikke desto mindre må de være på vakt så snart min lyrisme truer med å bringe meg ut av balanse…

Skuespillere: Jenny Mueni Ndunda, Mie Johanne Korsbakken Christensen

Regi: Nanna Bruun

Undervisere og veiledere: Miriam Sogn, Johannes Holmen Dahl, Hans Pitzschker Henriksen, Janne Heltberg Haarseth

Kostymer: Signe Vasshus
Rekvisitter: Kikki Norén Løwgren
Malemester: Olivier Marcouiller
Lydkonsulent: Olaf Stangeland
Lyskonsulent: Anders Krog Kristiansen
Inspisient: Jan-Andre Strand, Trude Norvik Molkom
Scenemester: Are Skaanes Engebretsen

Billettbestilling

Andreårsstudentene på bachelor skuespillerfag og bachelor regi viser fire skisser med utgangspunkt i de dramatiske tekstene Scener fra et ekteskap av Bergman, En fryktelig lykke av Noren, Grisebingen av Fugart og Hushjelpene av Genet. Visningene er utdrag fra stykkene, der studentene har arbeidet med karakter og gjennomgående handling som de viktigste faglige fokusområdene. Visningene er utkast og skisser og del av en arbeidsprosess. Publikum inviteres for å gi studentene erfaringer i møtet med et publikum. Velkommen!

Det er mulig å se de fire visningene etter hverandre, men det må bestilles billett til hver enkelt visning.
Se tider og mer informasjon for hver av visningene:

Grisebingen av Athol Fugard

Hushjelpene av Genet

Lykke – utdrag fra En Fruktansvärd Lycka av Lars Norén

Scener fra et ekteskap