Your browser is not supported by khio.no. To view this site please upgrade or use another browser. If you can't use a modern browser, try disabling javascript, which will make khio.no simple, but mostly usable.

Supported browsers: Chrome 117, Firefox (Android) 118, Android WebView 117, Chrome 117, Chrome 116, Chrome 115, Chrome 114, Chrome 109, Edge 117, Edge 116, Firefox 118, Firefox 117, Firefox 91, Firefox 78, Safari/Chrome (iOS) 17.0, Safari/Chrome (iOS) 16.6, Safari/Chrome (iOS) 16.3, Safari/Chrome (iOS) 16.1, Safari/Chrome (iOS) 15.6-15.7, Opera Mobile 73, Opera 103, Opera 102, Opera 101, Safari (MacOS) 17.0, Safari (MacOS) 16.6, Safari (MacOS) 15.6, Samsung 22, Samsung 21

Javascript is disabled. khio.no should still be usable, but the user experience will be simpler.

Information meeting

Sara Liv 'Dry Spells (2021)'.
Sara Liv 'Dry Spells (2021)'.

Portfolio-gjennomgang og spørretime

Vurderer du  å søke på bachelor-programmet i billedkunst på Kunstakademiet? Hva må være med i søknaden?

Søknadsfristen for opptak til bachelorprogrammet på Kunstakademiet med oppstart i høst er 1. april 2022, og i den anledning er du velkommen til KHiO for å høre mer om Kunstakademiet og få tips til din søknad og portfolio. En gruppe nåværende studenter vil være til stede og tilgjengelige for å se på din portfolio og svare på spørsmål. Åpent for alle interesserte.

Du kan lese mer om opptaket til bachelor på vår nettside: https://khio.no/studier/kunstakademiet#opptak

Del gjerne denne infoen med vennene dine!