Your browser is not supported by khio.no. To view this site please upgrade or use another browser. If you can't use a modern browser, try disabling javascript, which will make khio.no simple, but mostly usable.

Supported browsers: Chrome 117, Firefox (Android) 118, Android WebView 117, Chrome 117, Chrome 116, Chrome 115, Chrome 114, Chrome 109, Edge 117, Edge 116, Firefox 118, Firefox 117, Firefox 91, Firefox 78, Safari/Chrome (iOS) 17.0, Safari/Chrome (iOS) 16.6, Safari/Chrome (iOS) 16.3, Safari/Chrome (iOS) 16.1, Safari/Chrome (iOS) 15.6-15.7, Opera Mobile 73, Opera 103, Opera 102, Opera 101, Safari (MacOS) 17.0, Safari (MacOS) 16.6, Safari (MacOS) 15.6, Samsung 22, Samsung 21

Javascript is disabled. khio.no should still be usable, but the user experience will be simpler.

Concept 3

ECTS Credits
5
Course code
RE303
Included in study programme
Bachelor’s in theatre directing

Brief course description

Emnet skal trene opp studenten til å utvikle konsepter med utgangspunkt i et litterært forlegg. Studenten skal utvikle konsepter for virkeliggjøring av en overordnet lesning av materialet og begrunne bruk av ulike sceniske virkemidler.

The course’s learning outcomes

Etter endt emne skal studenten:

  • kunne begrunne konsistente regikonsepter
  • kunne forene ulike sceniske virkemidler for å realisere konseptet
  • kunne beherske kritiske konseptuelle strategier

Teaching and learning methods

Arbeidsformene i emnet vil bestå av lærerstyrt undervisning, selvstendig arbeid og workshops. Arbeidsformene vil i hovedsak bestå av oppgaveløsning, samtaler og forelesninger.

Arbeidskrav for emnet er:

  • obligatorisk tilstedeværelse
  • aktiv deltagelse i undervisningen
  • gjennomførte pålagte oppgaver underveis

Assessment

Arbeidskrav må være godkjent for at studenten skal kunne få avsluttende vurdering i emnet.

Studentenes arbeid i emnet vurderes kontinuerlig gjennom tilbakemelding fra den aktuelle pedagog. Vurderingen tar utgangspunkt i emnets læringsmål og innhold, samt den enkelte students individuelle forutsetninger.

Emnet vurderes til bestått / ikke-bestått av fagansvarlig.