Your browser is not supported by khio.no. To view this site please upgrade or use another browser. If you can't use a modern browser, try disabling javascript, which will make khio.no simple, but mostly usable.

Supported browsers: Chrome 117, Firefox (Android) 118, Android WebView 117, Chrome 117, Chrome 116, Chrome 115, Chrome 114, Chrome 109, Edge 117, Edge 116, Firefox 118, Firefox 117, Firefox 91, Firefox 78, Safari/Chrome (iOS) 17.0, Safari/Chrome (iOS) 16.6, Safari/Chrome (iOS) 16.3, Safari/Chrome (iOS) 16.1, Safari/Chrome (iOS) 15.6-15.7, Opera Mobile 73, Opera 103, Opera 102, Opera 101, Safari (MacOS) 17.0, Safari (MacOS) 16.6, Safari (MacOS) 15.6, Samsung 22, Samsung 21

Javascript is disabled. khio.no should still be usable, but the user experience will be simpler.

Spesific Genre

ECTS Credits
20
Course code
RE302
Included in study programme
Bachelor’s in theatre directing

Brief course description

Emnet skal gi studentene erfaring med å iscenesette utdrag fra skuespill med sterke utfordringer i form- og spillestil. I dette emnet analyseres skuespill, med utgangspunkt i «skarpt konsept » og scenisk atmosfære/univers.

The course’s learning outcomes

Etter endt emne skal studenten:

  • ha kunnskap om og erfaring med problemstillinger rundt skarpt konsept, forestillingens virkemidler og sceniske atmosfære/univers
  • kunne analysere skuespill med sterke konseptuelle utfordringer
  • kunne forløse skuespillerens særegne væremåte i forestillingen
  • kunne finne adekvate sceniske virkemidler til materialets formmessige utfordringer
  • kunne integrere lys, lyd, andre audiovisuelle virkemidler og scenografi for å finne forestillingens særegne karakter

Teaching and learning methods

Arbeidsformene i emnet vil bestå av lærerstyrt undervisning, workshop, visninger og selvstendig arbeid. Arbeidsformene vil i hovedsak bestå av produksjoner, praktiske øvelser, oppgaver, forelesninger, visninger og diskusjoner. Studentene skal dokumentere eget arbeid i prosjektmappe. Studentene møter bevegelseslærere, koreografer, stemme- og talelærere. Det arbeidet skal gjøre studentene i stand til å samarbeide og kommunisere med koreografer, stemme- og talepedagoger i sitt regiarbeid. Studentene samarbeider med studentene fra bachelorstudiet i skuespill.

Arbeidskrav for emnet er:

  • obligatorisk tilstedeværelse
  • aktiv deltagelse i undervisningen
  • gjennomførte pålagte faglige oppgaver underveis

Assessment

Arbeidskrav må være godkjent for at studenten skal kunne få avsluttende vurdering i emnet.

Studentenes arbeid i emnet vurderes kontinuerlig gjennom tilbakemelding fra den aktuelle pedagog. Vurderingen tar utgangspunkt i emnets læringsmål og innhold, samt den enkelte students individuelle forutsetninger.

Emnet vurderes til bestått / ikke-bestått av fagansvarlig.