Your browser is not supported by khio.no. To view this site please upgrade or use another browser. If you can't use a modern browser, try disabling javascript, which will make khio.no simple, but mostly usable.

Supported browsers: Chrome 117, Firefox (Android) 118, Android WebView 117, Chrome 117, Chrome 116, Chrome 115, Chrome 114, Chrome 109, Edge 117, Edge 116, Firefox 118, Firefox 117, Firefox 91, Firefox 78, Safari/Chrome (iOS) 17.0, Safari/Chrome (iOS) 16.6, Safari/Chrome (iOS) 16.3, Safari/Chrome (iOS) 16.1, Safari/Chrome (iOS) 15.6-15.7, Opera Mobile 73, Opera 103, Opera 102, Opera 101, Safari (MacOS) 17.0, Safari (MacOS) 16.6, Safari (MacOS) 15.6, Samsung 22, Samsung 21

Javascript is disabled. khio.no should still be usable, but the user experience will be simpler.

Action and Scenic Embodiment

ECTS Credits
18
Course code
RE102
Included in study programme
Bachelor’s in theatre directing

Brief course description

Studenten skal på grunnlag av et analysearbeid av en dramatisk tekst, utvikle scenisk materiale ved bruk av metoden for fysiske handlinger. Studentene skal iscenesette utdrag og inkludere bruk av virkemidler som rom, lys, lyd og andre audiovisuelle virkemidler i sitt arbeide. Studenten skal erfare prøvesituasjonen både fra skuespillersiden og fra regisiden samt møte med et publikum. Studentene er skuespillere for hverandre i dette emne.

The course’s learning outcomes

Etter endt emne skal studenten:

  • kunne anvende metoden for handlende analyse og metoden for fysiske handlinger i regi- og skuespillerarbeid
  • kunne bruke rom, lys, lyd og andre audiovisuelle virkemidler for å virkeliggjøre intensjonen i lesningen
  • kunne gjennomføre, kommunisere og evaluere erfaringer med visninger i møte med tilskuere
  • kunne gestalte en scenisk skikkelse med utgangspunkt i en dramatisk tekst
  • kunne instruere skuespillere til å skape en scenisk skikkelse med utgangspunkt i en dramatisk tekst

Teaching and learning methods

Arbeidsformene i emnet vil bestå av lærerstyrt undervisning, visninger og selvstendig arbeid. Arbeidsformene vil i hovedsak bestå av prøver med studenter som skuespillere for hverandre, forelesninger, visninger og diskusjoner. Studentene skal dokumentere eget arbeid i prosjektmappe.

Arbeidskrav for emnet er:

  • obligatorisk tilstedeværelse
  • aktiv deltagelse i undervisningen
  • gjennomførte pålagte oppgaver underveis

Assessment

Arbeidskrav må være godkjent for at studenten skal kunne få avsluttende vurdering i emnet. Studentenes arbeid i emnet vurderes kontinuerlig gjennom tilbakemelding fra den aktuelle pedagog. Vurderingen tar utgangspunkt i emnets læringsmål og innhold, samt den enkelte students individuelle forutsetninger.

Emnet vurderes til bestått / ikke-bestått av fagansvarlig.