Your browser is not supported by khio.no. To view this site please upgrade or use another browser. If you can't use a modern browser, try disabling javascript, which will make khio.no simple, but mostly usable.

Supported browsers: Chrome 117, Firefox (Android) 118, Android WebView 117, Chrome 117, Chrome 116, Chrome 115, Chrome 114, Chrome 109, Edge 117, Edge 116, Firefox 118, Firefox 117, Firefox 91, Firefox 78, Safari/Chrome (iOS) 17.0, Safari/Chrome (iOS) 16.6, Safari/Chrome (iOS) 16.3, Safari/Chrome (iOS) 16.1, Safari/Chrome (iOS) 15.6-15.7, Opera Mobile 73, Opera 103, Opera 102, Opera 101, Safari (MacOS) 17.0, Safari (MacOS) 16.6, Safari (MacOS) 15.6, Samsung 22, Samsung 21

Javascript is disabled. khio.no should still be usable, but the user experience will be simpler.

Improvisasjon og koreografisk komposisjon del 3

ECTS Credits
8
Course code
MS306
Included in study programme
Bachelor’s in contemporary dance

Brief course description

Emnet skal introdusere studentene for ulike metoder i improvisasjon og komposisjon og stimulere til skapende arbeid med dans. Studentene skal få en forståelse av forholdet mellom idéer, metoder og kunstnerisk uttrykk. Det fokuseres på å strukturere, bearbeide og utvikle ulike former for bevegelsesmateriale og deres relasjon til rom, tid og formidling. Emnet vektlegger også samarbeid, bevissthet rundt møtet med publikum, kollektiv tenkning og ideutvikling, samt elementer av analyse, tilbakemelding og kontekstualisering. Gjennom eksperimentering, selvstendighet og relasjonelle erfaringer, utvides handlingsrommet for egne valg.

Emnet består av:

 • ulike metoder for improvisasjon
 • ulike metoder for koreografisk komposisjon
 • utforsking og eksperimentering
 • idé- og konseptutvikling
 • observasjon, analyse, kontekstualisering

The course’s learning outcomes

Etter endt emne skal studenten:

 • kunne utvikle metoder for improvisasjon og komposisjon i ulike kunstneriske sammenhenger
 • kunne eksperimentere med ulike uttrykk, rom, tid og formidling
 • kunne arbeide selvstendig, individuelt og/eller kollektivt
 • kunne samarbeide med medstudenter i kreative prosjekter og gi konstruktive tilbakemeldinger
 • kunne utvikle konsepter og gjennomføre en prosess fra idé til visning

Teaching and learning methods

Arbeidsformene i emnet kan være lærerstyrt undervisning, veiledning og selvstendig arbeid. Kreative oppgaver, forelesninger og skriftlige arbeid inngår også. Undervisningen kan foregå i større eller mindre grupper.

Undervisningen tilpasses progresjonen og målet med studiet, og ut i fra gruppens sammensetning.

Arbeidskrav for emnet er:

 • obligatorisk tilstedeværelse i undervisningen, minimum 80 %
 • gjennomført faglige pålagte oppgaver og være aktivt deltakende i undervisningen

Assessment

Arbeidskrav må være godkjent for at studenten skal kunne få avsluttende vurdering i emnet.

Studentens arbeid og utvikling vurderes underveis i forhold til emnets læringsutbytte. Emnet vurderes av lærerne/koreografene i samråd med programansvarlig.

Emnet vurderes med karakteren bestått/ikke-bestått.