Your browser is not supported by khio.no. To view this site please upgrade or use another browser. If you can't use a modern browser, try disabling javascript, which will make khio.no simple, but mostly usable.

Supported browsers: Chrome 117, Firefox (Android) 118, Android WebView 117, Chrome 117, Chrome 116, Chrome 115, Chrome 114, Chrome 109, Edge 117, Edge 116, Firefox 118, Firefox 117, Firefox 91, Firefox 78, Safari/Chrome (iOS) 17.0, Safari/Chrome (iOS) 16.6, Safari/Chrome (iOS) 16.3, Safari/Chrome (iOS) 16.1, Safari/Chrome (iOS) 15.6-15.7, Opera Mobile 73, Opera 103, Opera 102, Opera 101, Safari (MacOS) 17.0, Safari (MacOS) 16.6, Safari (MacOS) 15.6, Samsung 22, Samsung 21

Javascript is disabled. khio.no should still be usable, but the user experience will be simpler.

Illustration 4: Editorial Illustration

ECTS Credits
10
Course code
GI216
Included in study programme
Bachelor’s in graphic design and illustration

Brief course description

Emnet gir en introduksjon til redaksjonell illustrasjon, med vekt på tekst og tolkning. I alle tider har aviser og tidsskrifter vært viktige oppdragsgivere for illustratører. Emnet gir en introduksjon til denne typen arbeid – både historisk, i samtiden og i framtiden. Studentene introduseres til ulike metoder og tilnærminger og jobber praktisk med å utvikle en egen holdning.

The course’s learning outcomes

Etter endt emne skal studenten:

  • ha kjennskap til sentrale aspekter ved den redaksjonelle illustrasjonens historie og utviklingstrekk.
  • ha erfaring med praktisk arbeid og eksperimentering i ulike teknikker og metoder.
  • kunne definere egen tilnærming til redaksjonell illustrasjon.

Teaching and learning methods

Undervisningen har form av forelesninger og korte workshops. Oppgavene øker i kompleksitet gjennom emnet fram til en større avsluttende oppgave. Gjestelærere som på ulike vis arbeider innen feltet medvirker.

Arbeidskrav for emnet er:

  • Gjennomføring av alle pålagte oppgaver til fastsatte innleveringsfrister.
  • Deltakelse i undervisning og aktiviteter som defineres som obligatoriske i emneplanen.

Assessment

Alle arbeidskrav må være godkjent for å få en avsluttende vurdering i emnet. Vurderingen gjøres på grunnlag av læringsmål og vurderingskriterier som er satt for emnet. Vurderingen foretas av emneansvarlig og kan eventuelt gjøres i samarbeid med interne faglærere og/eller eksterne gjestelærere. Sluttvurdering gjøres på grunnlag av en muntlig presentasjon.