Your browser is not supported by khio.no. To view this site please upgrade or use another browser. If you can't use a modern browser, try disabling javascript, which will make khio.no simple, but mostly usable.

Supported browsers: Chrome 117, Firefox (Android) 118, Android WebView 117, Chrome 117, Chrome 116, Chrome 115, Chrome 114, Chrome 109, Edge 117, Edge 116, Firefox 118, Firefox 117, Firefox 91, Firefox 78, Safari/Chrome (iOS) 17.0, Safari/Chrome (iOS) 16.6, Safari/Chrome (iOS) 16.3, Safari/Chrome (iOS) 16.1, Safari/Chrome (iOS) 15.6-15.7, Opera Mobile 73, Opera 103, Opera 102, Opera 101, Safari (MacOS) 17.0, Safari (MacOS) 16.6, Safari (MacOS) 15.6, Samsung 22, Samsung 21

Javascript is disabled. khio.no should still be usable, but the user experience will be simpler.

Art and Design History 1

Brief course description

Emnet gir en bred introduksjon til kunst- og formgivingshistorien fra istiden og frem til romantikken. Emnet fortsetter med en grundig gjennomgang av de mest sentrale kunst- og designhistoriske strømninger fra slutten av 1800-tallet frem til postmodernismen. Et mål for emnet er å utvide studentenes forståelse for tingenes og omgivelsenes utforming i et historisk og samfunnsmessig perspektiv.

The course’s learning outcomes

Etter endt emne skal studenten:

  • kunne analysere og redegjøre for stiler og epoker.
  • kunne sette samtidens designuttrykk inn i et historisk perspektiv.
  • kunne se seg selv, sin faglige utøvelse og sitt faglige ståsted i en større sammenheng.

Teaching and learning methods

Forelesning, pensumlitteratur, selvstudie, kollokviearbeid, presentasjoner.

Arbeidskrav for emnet er:

  • gjennomføring av alle pålagte oppgaver til fastsatte innleveringsfrister.
  • deltakelse i undervisning og aktiviteter som defineres som obligatoriske i emneplanen.

Assessment

Alle arbeidskrav må være godkjent for å få en avsluttende vurdering i emnet. Emnet vurderes på grunnlag av læringsmål og vurderingskriterier som er satt for emnet. Vurderingen foretas av emneansvarlig og kan eventuelt gjøres i samarbeid med interne faglærere og/eller eksterne gjestelærere.