Your browser is not supported by khio.no. To view this site please upgrade or use another browser. If you can't use a modern browser, try disabling javascript, which will make khio.no simple, but mostly usable.

Supported browsers: Chrome 117, Firefox (Android) 118, Android WebView 117, Chrome 117, Chrome 116, Chrome 115, Chrome 114, Chrome 109, Edge 117, Edge 116, Firefox 118, Firefox 117, Firefox 91, Firefox 78, Safari/Chrome (iOS) 17.0, Safari/Chrome (iOS) 16.6, Safari/Chrome (iOS) 16.3, Safari/Chrome (iOS) 16.1, Safari/Chrome (iOS) 15.6-15.7, Opera Mobile 73, Opera 103, Opera 102, Opera 101, Safari (MacOS) 17.0, Safari (MacOS) 16.6, Safari (MacOS) 15.6, Samsung 22, Samsung 21

Javascript is disabled. khio.no should still be usable, but the user experience will be simpler.

Jazz dance part 1

ECTS Credits
7
Course code
DA102
Included in study programme
Bachelor’s in contemporary dance
Bachelor's in jazz dance

Brief course description

Emnet skal gi studenten en allsidig og sterk danseteknikk, samt fysiske ferdigheter i forhold til jazzdansens egenart. Emnet fordrer høy teknisk kunnskap, også fra klassisk ballett, samt bevissthet om overføringsverdi fra emner som streetdance og samtidsdans.

Det er vesentlig at studenten utvikler bevissthet og artikulasjon i forholdet mellom sterk fysikalitet, tekniske ferdigheter og musikalitet. Utvikling av egenart i dynamikk, rytmikk og bevegelseskvaliteter står sentralt og bevisstgjøring av torsoen samt fokus på koordinasjon og isolasjon er vesentlig. Emnet bidrar til utvikling av et nyansert og personlig kunstnerisk uttrykk.

The course’s learning outcomes

Etter endt emne skal studenten:

  • kunne utøve jazzdansteknikk på et godt nivå og anvende den i ulike stilarter
  • kunne artikulere ulike bevegelseskvaliteter i forhold til jazzdansens egenart
  • kunne vise sammenheng mellom sterk fysikalitet, musikalitet og dynamikk
  • ha kunnskap om jazzdans som kunstnerisk uttrykksform, dens utvikling og relevans i ulike sammenhenger
  • kunne vise selvstendighet, gode samarbeidsevner og ha en kontinuerlig tilstedeværelse

Teaching and learning methods

Arbeidsformene i emnet er lærerstyrt undervisning, veiledning og selvstendig arbeid. Studentens arbeid består i hovedsak av fysisk trening og skapende/utforskende arbeid med dans.

Arbeidskrav for emnet er:

  • obligatorisk tilstedeværelse i undervisningen, minimum 80 %
  • gjennomførte pålagte faglige oppgaver og aktiv deltakelse i undervisningen
  • vurdering av egen faglig utvikling gjennom skriftlig refleksjon i dialog med faglærere

Assessment

Arbeidskrav må være godkjent for at studenten skal kunne få avsluttende vurdering i emnet.

Studentens arbeid og utvikling vurderes underveis i forhold til emnets læringsutbytte. Emnet vurderes av lærerne i samråd med programansvarlig.

Emnet vurderes med karakteren bestått/ikke-bestått.