Your browser is not supported by khio.no. To view this site please upgrade or use another browser. If you can't use a modern browser, try disabling javascript, which will make khio.no simple, but mostly usable.

Supported browsers: Chrome 104, Firefox (Android) 101, QQ browser 10.4, UC browser 12.12, Android WebView 104, Baidu 7.12, Chrome 104, Chrome 103, Chrome 102, Edge 104, Edge 103, Firefox 103, Firefox 102, Firefox 91, Firefox 78, Internet Explorer 11, Safari/Chrome (iOS) 15.5, Safari/Chrome (iOS) 15.4, Safari/Chrome (iOS) 15.2-15.3, Safari/Chrome (iOS) 14.5-14.8, Safari/Chrome (iOS) 14.0-14.4, Safari/Chrome (iOS) 12.2-12.5, KaiOS 2.5, Opera Mini, Opera Mobile 64, Opera 89, Opera 88, Safari (MacOS) 15.6, Safari (MacOS) 15.5, Samsung 18.0, Samsung 17.0

Javascript is disabled. khio.no should still be usable, but the user experience will be simpler.

En svært visuell eksamen

En svært visuell eksamen

AVGANG 2016: Det blir visuell kunst og design fra 36 masterstudenter ved Design og Kunst og håndverk når den store felles avgangsutstillingen åpner fredag 3. juni kl 18 på Kunsthøgskolen i Oslo. Utstillingen er åpen for alle!

–I år har Kunsthøgskolen i Oslo en felles avgangsutstilling for masterstudenter i visuell kunst og design. Det viser vår felles tro på våre fags avgjørende betydning for mennesker og samfunn. Det er en stor glede å koble studenter, øvrig fagmiljø, bransje og publikum ved en begivenhet som avgangsutstilling, sier Karianne Bjellås Gilje, dekan for Design.
Skolens utstillingslokaler vil fylles av kunst- og håndverks- og designarbeider fra 36 masterstudenter. De to årene med fordypning som utgjør masterstudiet, blir kronet med en utstilling som utgjør eksamen for studentene, og samtidig markerer overgangen til et liv som selvstendig kunstner og designer. Det blir kles- og kostymedesign, møbel, interiørarkitektur, grafisk design og illustrasjon, og kunst- og håndverksarbeider innen et bredt spekter av teknikker, innen masterprogrammene kunst i offentlige rom og medium- og materialbasert kunst.
–Denne masterutstillingen har sitt opphav i et møte mellom individuelle kunstnere og verk som på hver sin måte understreker de mange forskjellige praksisene som utgjør, utfordrer og redefinerer hele feltet kunst og håndverk, sier Eva González-Sancho, kurator for masterstudentene ved Kunst og håndverk.
–Studentene og prosjektene vi møter ved avgang 2016, er blant samtidens viktigste designhistoriefortolkere. Studentene utfordrer, spekulerer og leker med vedtatte sannheter – og viser vei for fagene i framtiden, sier Karianne Bjellås Gilje.
I tillegg til de 36 masterstudentene, er det åtte bachelorstudenter i kles- og kostymedesign som også viser fram sine arbeider under utstillingen.

Stor felles åpning, design og kunst og håndverk
Fredag 3. juni kl 18.00 på Kunsthøgskolen i Oslo, Fossveien 24.
Rektor Jørn Mortensen holder åpningstale

Disse stiller ut sine eksamensarbeider under avgangsutstillingen

Fordypning grafisk design og illustrasjon

Stian Tranung
Audun Lønning Gjerdi
Dorte Walstad
Ida Christensen
Anna Prestsæter
Elise Jakobsen

Fordypning klesdesign og kostymedesign

Haley Peterson
Solveig Aksnes
Nora Fredrikke Holmen
Matilda Karlström
Karoline Bakken Lund
Guri Pedersen
Wai Kit Wan

Fordypning interiørarkitektur og møbeldesign

Firat Aysim
Lucia Elvira Butnariu
Patrick Gundersen
Dorna Lakayan
Martine Sæther Nilsen

Master i kunst og offentlige rom

Marie Skeie
Vibeke Frost Andersen

Master i medium- og materialbasert kunst

Ahmad Umar
Andrea Scholze
Emilie Skogstad Aasheim
Eric M. Kelly
Hans Christian Lichtenberg Nielsen
Julie Ebbing
Klara Pousette
Kristin Strøm
Line Solberg Dolmen
Marie Hepsø
Matthew Quentin Midtskau
Moa Håkansson
Nari Yun
Ragna Misvær Grønstad
Stine Hartvigsen
Sven Roald Undheim