Your browser is not supported by khio.no. To view this site please upgrade or use another browser. If you can't use a modern browser, try disabling javascript, which will make khio.no simple, but mostly usable.

Supported browsers: Chrome 111, Firefox (Android) 110, Android WebView 111, Chrome 112, Chrome 111, Chrome 110, Chrome 109, Edge 111, Edge 110, Firefox 111, Firefox 110, Firefox 91, Firefox 78, Safari/Chrome (iOS) 16.4, Safari/Chrome (iOS) 16.3, Safari/Chrome (iOS) 16.2, Safari/Chrome (iOS) 16.1, Safari/Chrome (iOS) 16.0, Safari/Chrome (iOS) 15.6, Opera Mobile 73, Opera 95, Opera 94, Safari (MacOS) 16.4, Safari (MacOS) 16.3, Safari (MacOS) 15.6, Samsung 20, Samsung 19.0

Javascript is disabled. khio.no should still be usable, but the user experience will be simpler.

Øystein Stene

Øystein Stene er forfatter, dramatiker og regissør. Hovedfag i litteraturvitenskap fra Universitet i Bergen 2000.

Stene har skrevet og regissert flere filmer og teaterstykker, samt fire romaner. Temaene kretser rundt spørsmål som skyld og skam, liv og død, ofte både i en eksistensiell og sosial betydning. Hans tekster er oversatt til fransk, polsk, tsjekkisk, tysk, italiensk, spansk, bulgarsk og svensk.

Stene har vært fast tilknyttet Teaterhøgskolen siden 2005. Hans kunstneriske utviklingsarbeid og forskning har vært konsentrert rundt skuespillkunst, dramatikk og dramaturgi. Startet og kuraterer Oslo International Acting Festival sammen med Gianluca Iumiento.

Øystein Stene avsluttet et større forsknings- og formidlingsprosjekt om skuespillerkunst i 2015, oppsummert i boka ”Skuespillerkunsten” på Universitetsforlaget. Boka er en avgrensing av skuespillerkunsten som fagfelt, og en introduksjon av skuespillerkunstens historie og metode.

Research results

 • Øystein Stene, Sylvi Fredriksen & Hanne Krohn Riege: Skuespillerpodden, episode 2. Hvordan skal en skuespillerkropp se ut, hvordan trenenes den og hva må den være i stand til å gjøre? (2023).
  Interview. More information
 • Øystein Stene: Drømmenes orden (2021).
  Popular scientific book. More information
 • Øystein Stene: Klimakrisen løst på femti år: Tre Utopier (2021).
  Article in business/trade/industry journal. More information
 • Øystein Stene: Pustens lov (2020).
  Popular scientific book. More information
 • Øystein Stene: Feminisme mot likestilling (2019).
  Feature article. More information
 • Øystein Stene: Kjønnssamtalen trenger ikke mer av det samme (2019).
  Reader opinion piece. More information
 • Øystein Stene: Mitt liv som mann : i likestillingens hjemland (2019).
  Popular scientific book. More information
 • Øystein Stene: Introverted polyvocality (2019).
  Article in business/trade/industry journal. More information
 • Øystein Stene: Drama for a new millennium (2019).
  Article in business/trade/industry journal. More information
 • Øystein Stene: Feighet og mangel på solidaritet er kjipt for kunstnere. Men et langt større problem for demokratiet (2019).
  Feature article. More information