Your browser is not supported by khio.no. To view this site please upgrade or use another browser. If you can't use a modern browser, try disabling javascript, which will make khio.no simple, but mostly usable.

Supported browsers: Chrome 111, Firefox (Android) 110, Android WebView 111, Chrome 112, Chrome 111, Chrome 110, Chrome 109, Edge 111, Edge 110, Firefox 111, Firefox 110, Firefox 91, Firefox 78, Safari/Chrome (iOS) 16.4, Safari/Chrome (iOS) 16.3, Safari/Chrome (iOS) 16.2, Safari/Chrome (iOS) 16.1, Safari/Chrome (iOS) 16.0, Safari/Chrome (iOS) 15.6, Opera Mobile 73, Opera 95, Opera 94, Safari (MacOS) 16.4, Safari (MacOS) 16.3, Safari (MacOS) 15.6, Samsung 20, Samsung 19.0

Javascript is disabled. khio.no should still be usable, but the user experience will be simpler.

Anne Line Sund

Ved å arbeide under varierte forutsetninger med en åpen tilnærming og grenseløs nysgjerrighet til det keramiske fagområdet, har Anne Line Sund opparbeidet høy kompetanse i bruk av ulike leire- og overflatematerialer, samt forskjelligartede keramiske metoder og teknikker. I tråd med utvikling av egne uttrykk utgjør disse et tilnærmet ubegrenset spekter av muligheter. Erfaringene fra nærkontakt med materialene og fossil transformasjon (brenning) over tid, har gitt Sund inngående kunnskap om hva det vil si å arbeide med keramisk materiale og kunstnerisk prosess: Det er gjerne i det interessante forholdet mellom dem at spenningen oppstår.

Åpenhet, romslighet og hensyntagen er viktige elementer under samarbeidet i skolens verksteder.Å studere keramisk kunst krever enkelte ganger vilje til å lete etter noe du ikke vet hva er. Andre ganger kan det innebære å øve seg i grundighet, jobbe lekent, og kunne skifte mellom ulike innfallsvinkler og tempo. Dette er nettopp det fantastiske, at en kan velge materialer og prosesser utfra forskjellige og personlige temperamenter og så foreta planmessige, intuitive, eller beregnende undersøkelser.

Anne Line Sund er utdannet ved Kunsthøgskolen i Oslo og i Portugal med statsstipend. Hun har bak seg omfattende utstillingsvirksomhet med flere separatutstillinger i inn og utland. Innkjøpt av de viktigste samlingene og museene i Norge og Sverige. Deltok i 2007 keramisk Workout Nigeria. Hun er også engasjert i tillitsverv i kunstnerorganisasjoner og kunstsentre, og har vært daglig leder i RAM galleri.

Anne_Line_Sund_CV