Your browser is not supported by khio.no. To view this site please upgrade or use another browser. If you can't use a modern browser, try disabling javascript, which will make khio.no simple, but mostly usable.

Supported browsers: Chrome 117, Firefox (Android) 118, Android WebView 117, Chrome 117, Chrome 116, Chrome 115, Chrome 114, Chrome 109, Edge 117, Edge 116, Firefox 118, Firefox 117, Firefox 91, Firefox 78, Safari/Chrome (iOS) 17.0, Safari/Chrome (iOS) 16.6, Safari/Chrome (iOS) 16.3, Safari/Chrome (iOS) 16.1, Safari/Chrome (iOS) 15.6-15.7, Opera Mobile 73, Opera 103, Opera 102, Opera 101, Safari (MacOS) 17.0, Safari (MacOS) 16.6, Safari (MacOS) 15.6, Samsung 22, Samsung 21

Javascript is disabled. khio.no should still be usable, but the user experience will be simpler.

Seminar/Conference

Foto: Jimmy Sime
Foto: Jimmy Sime

Agenda kunst og håndverk: Kunst og klasse

Agenda kunst og håndverk undersøker temaet kunst og klasse gjennom en tverrfaglig dag med kunst, poesi, litteratur og forelesninger. Vi vil se på historie, nåtid og fremtid, og legge til rette for en fremtidig nødvendig diskusjon.

Kunst og klasse er ikke et tema som har blitt tatt opp for ofte i norsk sammenheng. Vi lever i et sosialdemokrati der likhet blir sett på som en kvalitet av de fleste partier, der det finnes gode muligheter for studiefinansiering, der staten gir stipender og støtteordninger til kunstnere og opphavsretten fungerer. Vil det si at det per i dag er en representasjon i kunsten som speiler samfunnet? Hvilke følger vil det få om det innføres betaling for kunstutdannelse i Norge, som man har gjort i mange andre land?

Program

 • 10.00 Kyrre Hellum. Dikt.
 • 10.05 Introduksjon ved Lotte Konow Lund
 • 10.10 Jørn Ljunggren. Klassens kultur og kulturens klasse.
 • 10.40 Pause
 • 10.50 Anders Eiebakke. Om egne arbeider.
 • 11.10 Kyrre Hellum. Dikt.
 • 11.15 Melissa Gordon. The Luxury of Time and Space in making art as an art student (A comparative example from the US, UK and Europe)
 • 11.30 Lunsj
 • 12.30 Bjørn Hatterud. Om klasseperspektiv på kropp, kunst og annerledeshet med utgangspunkt i boka «Mot normalt»
 • 13.10 Kyrre Hellum. Dikt.
 • 13.15 Øivind Storm Bjerke. Kunst og klasse i Norge, aktuelle problemstillinger i lys av den senere tids utvikling
 • 14.00 The Rational Dress Society presents JUMPSUIT

Kunst for og om dagen: Anna Daniell


Jørn Ljunggren

Jørn Ljunggren er postdoktor ved UiO. Han forsker på sosial ulikhet, med hovedvekt på klasse, kjønn og etnisitet. Han var redaktør for boka Oslo – ulikhetenes by og skrev doktorgrad om den norske kultureliten.

Anders Eiebakke

Anders Eiebakke (født 1970 i Oslo) ble utdannet ved Statens kunstakademi. Eiebakke har operert sine egne droner, vanligvis inspirert av fugler, siden 2007. Arbeidene hans reflekterer bakgrunnen hans fra den radikale venstresiden og har blant annet vært presentert i PAM 18 i Munchen, Manifesta 8 i Murcia, Spania, I krigens skygge: 100 år med norsk politisk kunst i Kunstnernes Hus, Back to Basics i Vestfossen kunstlaboratorium, Palais de Tokyo i Paris, Nationaltheatret, Drammen museum og Piksel 17. Hans utsmykning «Måke 1.0» fra 2016 i Datatilsynet var resultatet av et tiårs arbeid med droneteknologi.

Melissa Gordon

Melissa Gordon is a painter and writer based in Brussels. She is a new Professor at KHiO. She studied in the United States, and did her postgraduate at De Ateliers in Amsterdam, and has taught across a number of institutions in the UK and Europe.

Bjørn Hatterud

Bjørn Hatterud (f. 1977) er forfatter, kritiker, musiker og kurator. Han er klassereisende, funksjonshemmet og homofil og er i sitt arbeid særlig opptatt av motsetningsparene høy-/lavkultur, konformitet/motstand og normalitet/avvik. Han er aktuell med den selvbiografiske essaysamlingen Mot normalt.

Kyrre Hellum

Kyrre Hellum gikk ut av Statens teaterhøgskole i 1999. Han jobbet som frilans skuespiller og vært ansatt på Det Norske Teatret siden 2012. Har jobbet på mange av landets teater og har medvirket i en rekke spillefilmer og TV-serier. Han er nå på turné med Riksteatret med «Romeo og Julie»

The Rational Dress Society

Join the members of the Rational Dress Society as they present their ongoing project JUMPSUIT, the open-source ungendered monogarment for everyday wear. JUMPSUIT imagines the possibility of an egalitarian garment, liberated from the signs of class, race and gender that inscribe our usual relationship to fashion. What if you never had to pick out an outfit again?

Øivind Storm Bjerke

Øivind Storm Bjerke er en norsk kunsthistoriker og tidligere museumsleder siden 2002 professor i kunsthistorie ved Universitetet i Oslo. Han har vært intendant i Trondhjems Kunstforening/Trøndelag Kunstgalleri, bestyrer av Kunst på arbeidsplassen, førsteamanuensis ved Henie-Onstad Kunstsenter og direktør ved Norsk Museum for Fotografi – Preus Fotomuseum i Horten. Han har også skrevet en rekke bøker om kunst. Les mer om Storm Bjerke på UiO.no.

Anna Daniell

Anna Daniell (født 1978) jobber med skulptur, tekst, film, performance og foto. Hun bor og arbeider i Oslo hvor hun de siste to årene har hatt kostnadsfritt atelier i Oslo rådhus og skal i 2020 lage en permanent utsmykning for rådhuset. Daniell har deltatt på en rekke utstillinger nasjonalt og internasjonalt samt gjort permanente utsmykninger, undervist og deltatt på ulike kunstneropphold i inn- og utland.