Exhibition

Tina Jonsbu: Vorma, august 2018, detalj. Broderi på lin.
Tina Jonsbu: Vorma, august 2018, detalj. Broderi på lin.

Tina Jonsbu: Utstilling

Formatet kan være tid, uten å være en tidslinje. Formatet kan være en strekning. Formatet kan være en strekning opplevd over tid.

Tina Jonsbu er stipendiat ved avdeling Kunst og håndverk og presenterer doktorgradsarbeidet sitt i en utstilling i Edvard Munchs Atelier i Oslo.

Velkommen til utstillingsåpning: Fredag 11. oktober 2019 kl. 18:00.
Ellen Aslaksen, dekan ved avdeling kunst og håndverk, åpner utstillingen.

Sted: Edvard Munchs Atelier, Jarlsborgveien 14, Oslo
Ta trikk nr. 13 fra Nationaltheatret mot Lilleaker. Gå av på Abbediengen stasjon, eller Hoff stasjon.
Gå i 7 minutter til Ekely.


Doktorgradsarbeidet har tittelen Strukturer for handling, strukturer for tanke og ser på selve utførelsen av det kunstneriske arbeidet som et mentalt og kunstnerisk frirom. Hva er dette rommets egenskaper og hvilke rammer må være tilstede for at det skal fungere? Doktorgradsarbeidet er først og fremst et studium av kunstnerisk metode. Det er en subjektiv metode, men den har sterke elementer hentet fra blant annet amerikansk konseptkunst og minimalisme, samt fra ulike håndarbeidstradisjoner. Utførelsen av arbeidene, enten de består av tegninger eller broderi, er langsom og forholder seg til en rekke kriterier som dels bestemmes på forhånd, dels underveis. Det er enkle streker og enkle sting som repeteres over lang tid. Selv om arbeidene ved visning framstår som selvstendige kunstverk, ser hun dem først og fremst som en synliggjøring og dokumentasjon av prosessen det har vært å lage dem.

Utstillingen består av tre pågående arbeider: Broderi på papir (2017-), Vorma, august 2018 (2018–), Rutearksamling (1997-), samt seks tekster og ett bildeessay samlet i en bok (2019).

Vorma, august 2018 er et broderi på lin. Broderiet baserer seg på 203 fargeregistreringer gjort langs elven Vorma i august 2018. I et én-til-én-forhold mellom fargen i trådene og fargene hun ser i blant annet steiner, fluktstoler, blomster, stier, bark og blader registrer hun det hun ser. Det er én meter tråd per registrerte farge i et motiv.

Utdrag fra teksten Vorma:
"Innlysende, men likevel klargjørende tanke: Det er ikke årstidenes farger jeg leter etter. Det er ikke sommerfarger, høstfarger, vinterfarger, vårfarger jeg leter etter. Jeg leter etter farger i opplevelsene jeg har langs Vorma. Jeg prøver å ta med meg fargene i opplevelsene ved Vorma, slik at jeg siden kan brodere fargene, og da blir kanskje opplevelsene liggende der mellom trådene."

Bio

Tina Jonsbu (f.1968) er utdannet ved Statens høgskole for kunsthåndverk og design i Bergen, og har vært i doktorgradsprogrammet ved Kunsthøgskolen i Oslo siden 2015. Jonsbu har hatt en rekke separatutstillinger i Norge, og var i 2013 nominert til Lorck Schive kunstpris. Hun har flere arbeider i det offentlig rom, og er innkjøpt av KORO og Kongsvinger kommune.

Åpningstider

Utstillingen er åpen fredag 11. oktober – søndag 27. oktober 2019

Åpningstider:
Tirsdag – fredag 11–18
Lørdag – søndag 11-16

Les mer om doktorgradsarbeidet