Your browser is not supported by khio.no. To view this site please upgrade or use another browser. If you can't use a modern browser, try disabling javascript, which will make khio.no simple, but mostly usable.

Supported browsers: Chrome 104, Firefox (Android) 101, QQ browser 10.4, UC browser 12.12, Android WebView 104, Baidu 7.12, Chrome 104, Chrome 103, Chrome 102, Edge 104, Edge 103, Firefox 103, Firefox 102, Firefox 91, Firefox 78, Internet Explorer 11, Safari/Chrome (iOS) 15.5, Safari/Chrome (iOS) 15.4, Safari/Chrome (iOS) 15.2-15.3, Safari/Chrome (iOS) 14.5-14.8, Safari/Chrome (iOS) 14.0-14.4, Safari/Chrome (iOS) 12.2-12.5, KaiOS 2.5, Opera Mini, Opera Mobile 64, Opera 89, Opera 88, Safari (MacOS) 15.6, Safari (MacOS) 15.5, Samsung 18.0, Samsung 17.0

Javascript is disabled. khio.no should still be usable, but the user experience will be simpler.

Talk

Med rommet som medspiller

Med rommet som medspiller

Forelesning med Kirsten Delholm/Hotel Pro Forma.

I forbindelse med det nyopprettede masterstudiet i scenografi arrangeres det også denne våren en forelesningsrekke som utforsker scenografi og kostyme. Forelesningene er et samarbeid mellom avdelingene Design og Teaterhøgskolen, og ambisjonen er å utforske hva scenografi og kostyme kan være. Hvilken rolle spiller scenografi og kostyme i scenekunsten? Hva er de sentrale problemstillingene innenfor feltet?

Kirsten Delholm er kunstnerisk leder for Hotel Pro Forma (1985-). Med bakgrunn i visuell kunst arbeider KD med performancekunst, opera og utstillinger. Hennes arbeid omfatter konsept og instruksjon for Hotel Pro Forma så vel som instruktøroppgaver for internasjonale operahus. Med Hotel Pro Forma har KD skapt 50 produksjoner. Hver produksjon er skapt ut fra et overordnet konsept og utviklet i tett samarbeid mellom profesjonelle fra kunst, vitenskap, film, arkitektur og digitale medier.
En dobbelt iscenesettelse finner sted: dels av stedet, dels av form som innhold. Virkeligheten anskues fra forskjellige synsvinkler og iscenesettes.
Kirsten Delholm har vundet mange prestisjefulle priser, senest Årets Hæderspris, Reumert, juni 2015 og The Distinguished Artist Award, som tildeltes av International Society for the Performing Arts i mai 2015.

Ansvarlig for foredragsrekken:
Anette Therese Pettersen (scenekunstkritiker), Christina Lindgren (professor i kostymedesign, KHiO) og Carl Christian Lange (førsteamanuensis i scenografi, KHiO).

Gratis og åpent for alle!