Your browser is not supported by khio.no. To view this site please upgrade or use another browser. If you can't use a modern browser, try disabling javascript, which will make khio.no simple, but mostly usable.

Supported browsers: Chrome 117, Firefox (Android) 118, Android WebView 117, Chrome 117, Chrome 116, Chrome 115, Chrome 114, Chrome 109, Edge 117, Edge 116, Firefox 118, Firefox 117, Firefox 91, Firefox 78, Safari/Chrome (iOS) 17.0, Safari/Chrome (iOS) 16.6, Safari/Chrome (iOS) 16.3, Safari/Chrome (iOS) 16.1, Safari/Chrome (iOS) 15.6-15.7, Opera Mobile 73, Opera 103, Opera 102, Opera 101, Safari (MacOS) 17.0, Safari (MacOS) 16.6, Safari (MacOS) 15.6, Samsung 22, Samsung 21

Javascript is disabled. khio.no should still be usable, but the user experience will be simpler.

Performance

Avgang 2019: Rammeverk/Kroppsverk

Avgang 2019: Rammeverk/Kroppsverk

"Rammeverk/Kroppsverk" er del av Helle Bendixens avgangsprosjekt på master teater, fordypning i scenografi. Det er både en romlig installasjon og en performativ visning.

Vi former – og formes av omgivelsene våre. Rammeverk/Kroppsverk er en undersøkelse av kroppens relasjon til standard dimensjoner i samtidsarkitektur, med utgangspunkt i stenderverk som byggemetode. Publikum inviteres innenfor den ordinære rammen, inn på lerretet.

Hva gjør det med mennesker å bevege seg i standardiserte rom? Hvilke avtrykk etterlater vi oss? Og hvor formbart er det ordinære?

RAMMEVERK/KROPPSVERK

30 x 30
30 x 60
30 x 120
30 x 180
30 x 240

60 x 60
60 x 120
60 x 180
60 x 240

120 x 120
120 x 180
120 x 240

Hvordan ble vi enige om dette?
At minimum og maksimum møtes her
eller der omkring,
pluss eller minus slingringsmonn?

Det er ikke meningen å ekskludere andre standarder,
men et sted må grensen gå.
Det er ikke meningen å diskriminere,
men dette er ikke for alle.

Vi må tross alt forholde oss til et gjennomsnitt.

Den vitruviske mann er åtte hodelengder.
Modulor er 182,9 centimeter.
Gjennomsnittsmannen er 174,
eller der omkring.

Jeg er 174 centimeter,
født kvinne,
og forholder meg altså til standard dimensjoner
som en gjennomsnittsmann.

Motstandsløse mål
tilpasset kroppen min
med litt slingringsmonn.

Jeg undersøker bare et gjennomsnitt.

Jeg undersøker bare
utstrekningen av kroppen min
på flater som måler:

30 x 30
30 x 60
30 x 120
30 x 180
30 x 240

60 x 60
60 x 120
60 x 180
60 x 240

120 x 120
120 x 180
120 x 240

Og jeg undres:
Hva med andre kroppslige standarder,
som en sviktende hukommelse,
avstanden mellom deg og meg
eller tiden det tar å male en vegg?

Hva er standard dimensjon
for å måle mellomrommet mellom
kropp,
tanke
og handling?

Medvirkende

Helle Bendixen og Fredrik Høstaker

Musikk: Mats Høstaker
Dans: Kyuja Bae

Veiledere: Carle Lange, Petter Width Kristiansen og Tore Vagn Lid

Billetter

Billettbestilling