Your browser is not supported by khio.no. To view this site please upgrade or use another browser. If you can't use a modern browser, try disabling javascript, which will make khio.no simple, but mostly usable.

Supported browsers: Chrome 96, Firefox (Android) 94, QQ browser 10.4, UC browser 12.12, Android WebView 96, Baidu 7.12, Chrome 96, Chrome 95, Chrome 94, Edge 96, Edge 95, Firefox 95, Firefox 94, Firefox 91, Firefox 78, Internet Explorer 11, Safari/Chrome (iOS) 15.0-15.1, Safari/Chrome (iOS) 14.5-14.8, Safari/Chrome (iOS) 14.0-14.4, Safari/Chrome (iOS) 12.2-12.5, KaiOS 2.5, Opera Mini, Opera Mobile 64, Opera 82, Opera 81, Opera 80, Safari (MacOS) 15.1, Safari (MacOS) 15, Safari (MacOS) 14.1, Safari (MacOS) 13.1, Samsung 15.0, Samsung 14.0

Javascript is disabled. khio.no should still be usable, but the user experience will be simpler.

Performance

Foto: Det Norske Teatret/Eirik Malmo
Foto: Det Norske Teatret/Eirik Malmo

Avgang 2019: Dette barnet

Jon Tombre er avgangsstudent i master teater. "Dette barnet" av Joël Pommerat settes i scene på Det Norske Teatret, og er del av Tombres masterprosjekt.

Frå Det Norske Teatrets nettside:

Om den umoglege oppgåva å vere ein god forelder

Gjennom ti novelleaktige scenar frå ulike familiar får vi innblikk i det mangfaldige forholdet mellom barn og foreldra deira.

Alle er nokon sine barn. Kvar familie har ei historie. Kvart nye barn, kvar nye familie ber i seg eit håp om ei lys framtid og ein draum om eit betre liv. Eit barn kan vere ein måte å realisere seg sjølv på, eit uhell eller eit sterkt ønske. Bandet mellom barn og forelder er evig. Verkelegheita er sjeldan slik ein drøymer om, men kan ha mange – eller færre – lykkelege augeblikk. Å oppdra eit barn er som å støype i sand: Du kan prøve å forme det i ditt bilde, sette ditt preg på det. Men det blir ofte ikkje slik du hadde sett for deg, og kan lett gå i sundt.

Kunstnarleg lag

Omsetjing: Tove Bakke
Regissør: Jon Tombre
Scenograf og kostymedesignar: Lawrence Malstaf
Lysdesignar: Per Willy Liholm
Komponist: Amund Sjølie Sveen
Dramaturg: Anders Hasmo

Varigheit på framsyninga blir klar nærmare premiere.

Billettar

Billettar og meir informasjon på detnorsketeatret.no