Your browser is not supported by khio.no. To view this site please upgrade or use another browser. If you can't use a modern browser, try disabling javascript, which will make khio.no simple, but mostly usable.

Supported browsers: Chrome 104, Firefox (Android) 101, QQ browser 10.4, UC browser 12.12, Android WebView 104, Baidu 7.12, Chrome 104, Chrome 103, Chrome 102, Edge 104, Edge 103, Firefox 103, Firefox 102, Firefox 91, Firefox 78, Internet Explorer 11, Safari/Chrome (iOS) 15.5, Safari/Chrome (iOS) 15.4, Safari/Chrome (iOS) 15.2-15.3, Safari/Chrome (iOS) 14.5-14.8, Safari/Chrome (iOS) 14.0-14.4, Safari/Chrome (iOS) 12.2-12.5, KaiOS 2.5, Opera Mini, Opera Mobile 64, Opera 89, Opera 88, Safari (MacOS) 15.6, Safari (MacOS) 15.5, Samsung 18.0, Samsung 17.0

Javascript is disabled. khio.no should still be usable, but the user experience will be simpler.

Book launch

Refleksiv dramaturgi av Tore Vagn Lid. Invitasjon til boklansering

Refleksiv dramaturgi av Tore Vagn Lid. Invitasjon til boklansering

Trenger teatret teorien for å hjelpe seg ut av fastlåste strukturer? 

Som oppsummerende tanker fra flere års kunstnerisk forskning, lanserer regissør og professor Tore Vagn Lid en samling av det han har kalt refleksive etyder – eller tankeøvelser – for et scenekunstfelt i endring. For dem som er interessert i scenekunst, og i det å tenke grunnleggende om scenekunstens for- og framtid, er kvelden en åpen invitasjon til å lytte, se og lese.

Der filosofen Hegel så for seg teorien som en Minervas ugle, som svevde ut i skumringstimen og rolig, fra høyde, kunne betrakte helheten i det som alt hadde skjedd, er disse tekstene skrevet nede på selve sletten, ofte rett før – eller like etter – slagene, og gjerne mens svetteperler fra pannen etter søvnløse netter drypper ned over tastaturet. At noen av dem – særlig de litt lengre – har blitt forfattet i fredstid, mellom produksjoner og aksjoner, betyr ikke at de ikke samtidig har i seg denne rastløsheten. En rastløs nerve, hvor den eneste grunnen til å skrive er ønsket om å holde fast ved, forstå, analysere, for slik igjen å kunne lære, og – om mulig – bringe innsikter videre til andre med engasjement for det som utgjør scenekunstens territorium. (Fra forordet i Refleksiv dramaturgi)

Med denne bokutgivelsen ekspanderer Tore Vagn Lid sitt forskende og inkluderende virke på teaterarenaen, og det inviteres herved til en utvidet boklansering på Litteraturhuset i Oslo. Kvelden arrangeres i samarbeid mellom Transiteatret-Bergen, Cappelen Damm Akademisk og Prosjektprogram for kunstnerisk utviklingsarbeid. Vi ser frem til en muligens ikke typisk boklansering, med spennende gjester.

Den som leser disse ordene, befinner seg nå allerede over terskelen til en samling av det jeg har kalt refleksive etyder. Ordet etyde utvides her fra musikkens mest ‘klassiske’ avdeling, hvor det betegner et øvelsesstykke innrettet mot å løse et isolert teknisk-musikalsk problem og transformeres til praktiske tankeøvelser for (scenekunst)feltet som helhet. Den refleksive etyden er derfor valgt som en praktisk-teoretisk øvelse i å tenke seg løs fra de (ofte) ubevisste eller halv-bevisste forutsetningene og hindringene som en kunstaktør hele tiden arbeider i, og med. I dette ligger en forståelse av at det å tenke over også er en øvelse, og at kunsten å tenke uløselig henger sammen med kunst overhodet. (Fra baksideteksten i Refleksiv dramaturgi).

Om Tore Vagn Lid (f. 1974) 

Tore Vagn Lid er professor i regi ved Kunsthøgskolen i Oslo, og har vært en markant teaterregissør, teaterforsker og teatertenker gjennom mange år. Gjennom sine såkalt uortodokse og «unorske» grep har han åpnet for å tenke nytt om hva teater kan være. Tore Vagn Lid er kunstnerisk leder i Transiteatret-Bergen, og har arbeidet som regissør ved de fleste største norske teatrene.

Spørsmål knyttet til boklanseringen kan rettes til informasjonsansvarlig Ingvild Bræin:
ingvildbrain@yahoo.com, tlf: 472 36 114

Velkommen!