Your browser is not supported by khio.no. To view this site please upgrade or use another browser. If you can't use a modern browser, try disabling javascript, which will make khio.no simple, but mostly usable.

Supported browsers: Chrome 94, Firefox (Android) 92, QQ browser 10.4, UC browser 12.12, Android WebView 94, Baidu 7.12, Chrome 94, Chrome 93, Chrome 92, Chrome 91, Edge 94, Edge 93, Edge 92, Firefox 93, Firefox 92, Firefox 91, Firefox 78, Internet Explorer 11, Safari/Chrome (iOS) 15, Safari/Chrome (iOS) 14.5-14.8, Safari/Chrome (iOS) 14.0-14.4, Safari/Chrome (iOS) 12.2-12.5, KaiOS 2.5, Opera Mini, Opera Mobile 64, Opera 80, Opera 79, Opera 78, Safari (MacOS) 15, Safari (MacOS) 14.1, Safari (MacOS) 13.1, Samsung 15.0, Samsung 14.0

Javascript is disabled. khio.no should still be usable, but the user experience will be simpler.

Exhibition

Ane Thon Knutsen: The Mark on The Wall

Ane Thon Knutsen: The Mark on The Wall

Stipendiat Ane Thon Knutsen ved avdeling Design, åpner utstillingen av sitt hovedverk The Mark on The Wall, på Kunstnernes Hus 22. januar.

Utstillingen åpnes med taler av Anne Hilde Neset og rektor Jørn Mortensen.

Ane Thon Knutsens hovedverk er det siste av en rekke adapsjoner av Virginia Woolfs novelle The Mark on the Wall, som ble skrevet mens hun lærte seg å sette bly i 1917. Thon Knutsen undersøker i sin ph.d hvordan det at Woolf satt bly kan ha påvirket hennes opplevelse av tekst, og leser den fra et boktrykkerperspektiv. Utstillingen inngår som en del av hennes avsluttende ph.d arbeid.

Se fullstendig dokumentasjon av trykkingen av The Mark on The Wall


Kort sammendrag av prosjektet :

En Egen Trykkpresse

Ane Thon Knutsens doktorgradsarbeid er en praktisk undersøkelse av forholdet mellom kunst og teknikk, hånd og ånd, tanke og trykksverte. Thon Knutsen er utdannet grafisk designer og har gjennom sin faglige praksis utviklet en interesse for grafiske teknikker, fortrinnsvis for boktrykk. Boktrykk er den dominerende teknologien for setting og mangfoldiggjøring av det trykte ord fra Gutenberg populariserte teknikken på 1450-tallet fram til langt inn på 1900-tallet. Thon Knutsen har nærmet seg boktrykk gjennom å lære håndverket, gjennom egenstudier og som svenn hos noen av de få gjenlevende praktikerne. Gjennom anvendt kroppslig praktisk kunnskapsoverføring har hun tilegnet seg den utdøende fagkunnskapen og er en av få som bringer den videre. I arbeidet ble nærheten til miljøet og fagtradisjon tydelig. Men det ble også avstanden. Som ung kvinne med kunstutdanning, i et teknisk orientert og mannsdominert miljø. Thon Knutsen bega seg ut på leting etter en faglig posisjon, som lot henne kombinere en kunstnerisk tilnærming til typografi og grafisk form, med sin tekniske innsikt og historisk kunnskap om boktrykk. Hun fant Virginia Woolf. Den kanoniserte modernistiske forfatteren og det feministiske ikonet, jobbet parallelt med skrivende kunstnerisk praksis og som setter og trykker i sitt eget trykkeri. Gjennom inngående nærlesning av Woolfs forfatterskap sett gjennom førstehåndserfaringen som trykker og setter, har Thon Knutsen funnet nye måter å lese Woolf på og en retning for sin egne kunstneriske og forskende praksis. Som sitt avsluttende prosjekt har Thon Knutsen gjenskapt novellen Woolf debuterte med å trykke, The Mark on The Wall, i sin helhet, men i ny ham. Dette har hun gjort med en metode Thon Knutsen hevder må ha vært gjeldene hos Woolf, at erfaringen med setting og trykking har påvirket tanken og skriften, som en vekslende pendel mellom ånden som skriver og hånden som setter.

Les mer i pdf med prosjektsammendrag av En egen trykkpresse/ Read the project summary of A Printing Press of One´s Own

Samtidig med utstillingen på Kunstnernes Hus, vises tidligere arbeider i resepsjonsgalleriet på Kunsthøgskolen i Oslo, de plasseres mellom arbeid, refleksjon og dokumentasjon av prosess.

BIO

Ane Thon Knutsen (f.1984) er utdannet grafisk designer fra Kunsthøgskolen i Oslo & ESAG Penninghen, Paris. Thon Knutsen er spesialisert innen setting og trykking med løse typer, og hennes praksis plasseres mellom grafisk design og konseptuell boktrykkekunst. Thon Knutsen er ph.d-kandidat i grafisk design v/ Kunsthøgskolen i Oslo, med prosjektet En egen trykkpresse. Thon Knutsen har presentert arbeider ved en rekke institusjoner i inn og utland og har blandt annet vært involvert i etableringen av Fellesverkstedet i Oslo.


Stipendiat Katrine Køster Holst ved avdeling Kunst og håndverk viser også sitt arbeid Katrine Køster Holst: Mineraler og naturfenomener – kunstneriske uttrykk gjennom regelbasert forskning