Your browser is not supported by khio.no. To view this site please upgrade or use another browser. If you can't use a modern browser, try disabling javascript, which will make khio.no simple, but mostly usable.

Supported browsers: Chrome 117, Firefox (Android) 118, Android WebView 117, Chrome 117, Chrome 116, Chrome 115, Chrome 114, Chrome 109, Edge 117, Edge 116, Firefox 118, Firefox 117, Firefox 91, Firefox 78, Safari/Chrome (iOS) 17.0, Safari/Chrome (iOS) 16.6, Safari/Chrome (iOS) 16.3, Safari/Chrome (iOS) 16.1, Safari/Chrome (iOS) 15.6-15.7, Opera Mobile 73, Opera 103, Opera 102, Opera 101, Safari (MacOS) 17.0, Safari (MacOS) 16.6, Safari (MacOS) 15.6, Samsung 22, Samsung 21

Javascript is disabled. khio.no should still be usable, but the user experience will be simpler.

Exhibition

Olia Gorohova - "Shaking the Anthill"

Olia Gorohova - "Shaking the Anthill"

Olia Gorohova er MA1 student på Kunst og håndverk. Hun jobber hovedsakelig med keramikk.

Arrangementet på Facebook.

- - -

Galleri Seilduken er et null-profitt, studentdrevet visningsrom ved Kunsthøgskolen i Oslo.

Galleriet disponerer 1. etasje i lokalet som grenser mot Steenstrupsgate, og har som siktemål å skape en arena hvor studenter ved Kunst og håndverk kan vise frem sine arbeider og utforske gallerirommet.

Galleri Seilduken består, i vårsemesteret 2016, av Cathrine Alice Liberg, Ann-Kristin Olsen, Linn Svensson, Eirik Mikkelborg, Thomas Iversen, Anne Mari Mork Sletta og Hilda Carlsson.