Your browser is not supported by khio.no. To view this site please upgrade or use another browser. If you can't use a modern browser, try disabling javascript, which will make khio.no simple, but mostly usable.

Supported browsers: Chrome 117, Firefox (Android) 118, Android WebView 117, Chrome 117, Chrome 116, Chrome 115, Chrome 114, Chrome 109, Edge 117, Edge 116, Firefox 118, Firefox 117, Firefox 91, Firefox 78, Safari/Chrome (iOS) 17.0, Safari/Chrome (iOS) 16.6, Safari/Chrome (iOS) 16.3, Safari/Chrome (iOS) 16.1, Safari/Chrome (iOS) 15.6-15.7, Opera Mobile 73, Opera 103, Opera 102, Opera 101, Safari (MacOS) 17.0, Safari (MacOS) 16.6, Safari (MacOS) 15.6, Samsung 22, Samsung 21

Javascript is disabled. khio.no should still be usable, but the user experience will be simpler.

Exhibition

Tilbake til røttene – en pop-up-utstilling

Tilbake til røttene – en pop-up-utstilling

80 tidligere studenter ved Statens håndverks- og kunstindustriskole (SHKS) "tar tilbake" Ullevålsveien 5 og stiller ut sine verk.

Åpning: lørdag 10. november kl. 18.00.

Utstillingen er åpen for publikum lørdag 10. november kl. 18.00-21.00 og søndag 11. november kl. 12.00-15.00.

I 1818 ble Statens håndverks- og kunstindustriskole (SHKS) etablert. Den gang som Den midlertidige tegneskole, på folkemunne omtalt som Tegneskolen.

Tegneskolen har siden etableringen spilt en sentral rolle i utviklingen av norsk kunst- og design, både gjennom sin faglige forankring, men ikke minst med utgangspunkt i dens funksjon som kulturell og sosial myldreplass for kreative fagfolk.

For mange tidligere studenter har skolen hatt en enorm betydning, som strekker seg langt ut over undervisningsinstitusjonens læringsrom. Historiene om alt som har funnet sted på den andre siden av den tunge døren i Ullevålsveien 5 er mange – noen mer myteomspunne enn andre.

Når SHKS i 1996 ble en del av Kunsthøgskolen i Oslo, og fra 2010 flyttet inn i Seilduksfabrikken, var det for mange et uttalt savn å aldri skulle få komme tilbake til sin gamle skole. Det er derfor med stor glede og ærbødighet Kunsthøgskolen i Oslo, sammen med Edvard Munch videregående skole, som i dag holder til i Ullevålsveien 5, ønsker velkommen tilbake til korridorutstilling på SHKS.

Flere titalls tidligere studenter fra SHKS/KHiO stiller ut når vi åpner Ullevålsveien 5 for pop-up utstilling 10.-11. november. Disse stiller ut:

Anna Sophie Rodin, Ingerid Kuiters, Jan Stensrud, Bente von Krogh, Gro Honoré Skåltveit, Bjørn Sjølie, Inger-Johanne Brautaset, Wenche Kvalstad Eckhoff, Lillann Magnus, Kirsten Skaar Pedersen, Ulla-Mari Brantenberg, Ingun Bøhn, Britt Solvor Langen, Gitte Magnus, Bente Sætrang, Anne Berit Nedland, Runa Boger, Evelyn Melsom, Anne Deinboll, Espen Kopperud, Guri Moe, Kristin Enger, Carin Wessel, Jon Olav Helle, Anne Grethe Mjønes Coldevin, Inger Marie Søyland, Anne-Karin Sundquist, Lill Flesvig, Annette Martens, Tone Grimsrud, Unni Svaboe, Terje Hope, Einar Lasse Kolsrud, Gunhild Vegge, Hilde Grønstad Sunde, Janne Talstad, Bente Iben Sandvik, Mia Gjerdrum Helgesen, Grete Refsum, Elin Aasheim, Kaja Sjetne Bakke, Guro Berger, Morten Quist Hommersand, Vanja Steinbru, Caroline Bentzen, Lone Berg, Johannes Borchgrevink Hansen, John Hoelstad Dæhli, Magnie Finnsdatter Nilsen, Solveig Wiig, Marthe Karen Kampen, Margrethe Weisser, Kim Henning Andreassen, Matilda Bjorkne, Vidar Grødelien, Margareth E. Kaale, Kaia Linnea Dahle Nyhus, Kaja von Kwetzinsky-Stetzenkow og Sara Engstrøm Nistad, Mari Lien Ophus, Merete Joelsen Aune, Pernille Gjærder Olsen, Kristoffer Kjølberg, Aron Irving Li, Thomas Falla Eriksen, Maria Lillebo Aavatsmark, Sven Undheim, Camilla Voutilainen Nordbø, Eric Kelly, Karin Wyssenbach Røsaker, Lissette Escobar, Synne Salvesen, Siri Blakstad.

Kontaktperson

Vilde Horvei, prosjektkoordinator Tegneskolen 200 år
+47 480 04 037
vildhorv@khio.no