Your browser is not supported by khio.no. To view this site please upgrade or use another browser. If you can't use a modern browser, try disabling javascript, which will make khio.no simple, but mostly usable.

Supported browsers: Chrome 117, Firefox (Android) 118, Android WebView 117, Chrome 117, Chrome 116, Chrome 115, Chrome 114, Chrome 109, Edge 117, Edge 116, Firefox 118, Firefox 117, Firefox 91, Firefox 78, Safari/Chrome (iOS) 17.0, Safari/Chrome (iOS) 16.6, Safari/Chrome (iOS) 16.3, Safari/Chrome (iOS) 16.1, Safari/Chrome (iOS) 15.6-15.7, Opera Mobile 73, Opera 103, Opera 102, Opera 101, Safari (MacOS) 17.0, Safari (MacOS) 16.6, Safari (MacOS) 15.6, Samsung 22, Samsung 21

Javascript is disabled. khio.no should still be usable, but the user experience will be simpler.

Seminar/Conference

Erik Petri
Erik Petri

Tegning som maktkritikk: Et seminar om satiretegning

Satiretegning har en lang og stolt tradisjon i Norden, og har i de siste årene fått mye oppmerksomhet som symbol for ytringsfrihet i en tid hvor uenighetsfellesskapet settes på prøve. Samtidig er det mindre kjennskap til prosessene og avveiningene en satiretegner faktisk jobber med, og hva tegnerne selv tenker om sin rolle. I anledning Tegneskolens 200 års jubileum inviteres det til seminar om satiretegning.

Med støtte fra Fritt Ord har vi invitert svenske Karin Sunvisson, danske Erik Petri og norske Marvin Halleraker til et åpent kortseminar på KHiO, og bedt dem forberede en tegning til et gitt tema. I forkant av seminaret vil studenter ved avdeling for grafisk design og illustrasjon arbeide med samme tema, og i løpet av seminaret viser både profesjonelle og studenter fram arbeidsprosess og løsninger.

Underveis ønsker vi å ta opp aktuelle problemstillinger: Tradisjonelt skal satiren rette seg mot makten, og krenkelser skal tåles bedre av de med makt. Samtidig er makt ikke like entydig som tidligere. Hvordan sparker man oppover i en tid hvor makt er blitt et bevegelig mål? Hvilken betydning har teknologi og spredning for visuell satire og konteksten den leses i? Er smertegrensen for krenkelser faktisk blitt lavere, eller er det blitt opportunt å si seg krenket? Og i hvilket fall, endrer det vilkårene for satire?

Program
• Velkommen
• Introduksjon av de inviterte tegnerne
• Om satiretegning i Skandinavia, ulikheter i uttrykk og erfaringer
• Siri Dokken (professor II ved avd. Design) presenterer oppgaven og studentenes arbeider
• De profesjonelle tegnerne viser egen prosess og valg av løsninger
• Samtale om aktuelle problemstillinger og om satiretegningens rolle nåMarvin Halleraker (f. 1962)
, bosatt i Bergen og utdannet ved Bergen Kunst- og Håndverksskole (senere Bergen Kunsthøgskole). Siden 1990 har han vært tilknyttet Bergens Tidende og har også jobbet som politisk tegner for andre norske aviser, blant dem Morgenbladet, Vårt Land og Klassekampen. Denne høsten ble Marvin ansatt i 50% stilling som tegner i Aftenposten.
Tegningene hans kjennetegnes av skarp politisk analyse og en elegant strek. De har ofte subtile poeng utover det umiddelbare: ”Jeg streber etter å overraske. Og, om jeg får til å legge inn flere lag som kanskje kun oppfattes av noen ganske få, er det en egen tilfredsstillelse”
Marvin Halleraker har også illustrert og skrevet flere billedbøker for barn, og de siste årene har han også utgitt to plater med egen musikk.

Erik Petri (f.1974), er bosatt i København og utdannet på Designskolen Kolding og Artcenter College of Design i Pasadena, USA. Erik Petri er aktiv i Danske Bladtegnere og er en kreftene bak ”Spot”, et dansk nettmagasin for politisk satire, drevet av tegnere.
Hans tegninger er direkte, utfordrende og kompromissløse. Han beskriver selv sitt arbeide slik: ”Mine satiretegninger er drevet av indignasjon og er ofte temmelig grove i både billedspråk og poeng. Når jeg først vet hva jeg vil si om en sak som gjør mig sint, tegner jeg tegningen meget raskt...”.
Erik Petri arbeider også med å visualisere komplekse prosesser i ulike virksomheter, når endringer eller planer skal realiseres. Han har tegnet for blant andre Carlsberg, Novo Nordisk, KPMG, IKEA, Siemens, Kraft Foods, Unido, Ringnes, Sparebank Nord og Inwido.

Karin Sunvisson (f.1981), svenskfødt illustratør og billedkunstner, utdannet from ENSAD in Paris, bosatt i Stockholm og i Beograd. Hun arbeider primært med redaksjonell illustrasjon for tidsskrift og aviser i Sverige, Frankrike og Belgia.
Karin Sunvissons arbeider er preget av en stringent og analytisk tilnærming og et sobert uttrykk.
Hun foreleser også om satire og satirens historie, med et særlig fokus på satirens rolle som verktøy for å promotere kolonialisme.
Om satire sier hun: ”Tilnærmingen består i å fokusere på presisjon framfor latter, samtidig som man hele tiden er bevisst på bildets umiddelbare natur”.