Your browser is not supported by khio.no. To view this site please upgrade or use another browser. If you can't use a modern browser, try disabling javascript, which will make khio.no simple, but mostly usable.

Supported browsers: Chrome 109, Firefox (Android) 109, QQ browser 13.1, UC browser 13.4, Android WebView 109, Baidu 13.18, Chrome 109, Chrome 108, Chrome 107, Edge 109, Edge 108, Edge 107, Firefox 109, Firefox 108, Firefox 107, Firefox 91, Firefox 78, Internet Explorer 11, Safari/Chrome (iOS) 16.3, Safari/Chrome (iOS) 16.2, Safari/Chrome (iOS) 16.1, Safari/Chrome (iOS) 16.0, Safari/Chrome (iOS) 15.6, Safari/Chrome (iOS) 15.5, Safari/Chrome (iOS) 14.5-14.8, KaiOS 2.5, Opera Mini, Opera Mobile 73, Opera 94, Opera 93, Safari (MacOS) 16.3, Safari (MacOS) 16.2, Safari (MacOS) 16.1, Safari (MacOS) 15.6, Samsung 19.0, Samsung 18.0

Javascript is disabled. khio.no should still be usable, but the user experience will be simpler.

Exhibition

Lommens betydning

Lommens betydning

I forbindelse med 200 årsjubileet til Tegneskolen viser Annabeth Kolstø funn fra sitt forskningsprosjekt «Lommens betydning» i perioden 12. november - 22. november.

Gjennom intervjuer, historiske undersøkelser og workshop med studentene har Annabeth Kolstø satt fokus på lommen og dens betydning.

For noen er lommen en viktig trygghetsfaktor, et eget rom hendene kan fikle i, for andre er lommen et sted for oppbevaring, mens i andre situasjoner er lommen med på å redde liv.
Menn og kvinner behandles ulikt i forhold til hvilke, hvor mange og hvor store lommer de får tildelt. Falske lommer uten funksjon er ikke uvanlig i kvinnedrakten, mens menn har funksjonelle lommer både utenpå og inne i klærne.

Lommer er rom for det private, uavhengig av hva klesstilen ellers signaliserer. Yndlingslommen beskrives ulikt av intervjuobjektene i forskningsprosjektet. Det er alt fra hemmelige lommer, varme og myke lommer, lommer inni lommer, innerlommer med lukning, sterke lommer, mange lommer, lommer for estetikkens skyld og mye mer. Gjentagende er tanker omkring størrelser: lommer må være store nok, men heller ikke for store.

I utstillingen vises et antrekk Annabeth Kolstø har utarbeidet med utgangspunkt i intervjuobjektenes svar på spørsmålet: «Hvordan vil du beskrive din drømmelomme - yndlingslommen?»

Publikum oppfordres til å bidra til prosjektet med sine tanker rundt lommen ved å svare på noen enkle spørsmål. Fra svarene vil det trekkes en vinner, som får påmontert en lomme på et selvvalgt plagg. Lommen kan designes av vinneren selv eller velges fra et arkiv av lommer som er stilt ut i utstillingen.

Vernissage:
Mandag 12.november, klokken 17:00 - 19:00