Your browser is not supported by khio.no. To view this site please upgrade or use another browser. If you can't use a modern browser, try disabling javascript, which will make khio.no simple, but mostly usable.

Supported browsers: Chrome 109, Firefox (Android) 109, QQ browser 13.1, UC browser 13.4, Android WebView 109, Baidu 13.18, Chrome 109, Chrome 108, Chrome 107, Edge 109, Edge 108, Edge 107, Firefox 109, Firefox 108, Firefox 107, Firefox 91, Firefox 78, Internet Explorer 11, Safari/Chrome (iOS) 16.3, Safari/Chrome (iOS) 16.2, Safari/Chrome (iOS) 16.1, Safari/Chrome (iOS) 16.0, Safari/Chrome (iOS) 15.6, Safari/Chrome (iOS) 15.5, Safari/Chrome (iOS) 14.5-14.8, KaiOS 2.5, Opera Mini, Opera Mobile 73, Opera 94, Opera 93, Safari (MacOS) 16.3, Safari (MacOS) 16.2, Safari (MacOS) 16.1, Safari (MacOS) 15.6, Samsung 19.0, Samsung 18.0

Javascript is disabled. khio.no should still be usable, but the user experience will be simpler.

Exhibition

Nær døden

Nær døden

I anledning Tegneskolens 200 årsjubileum vil masterstudenter ved grafisk design og illustrasjon stille ut sine arbeider ved Grafill R21. Studentenes arbeider er resultat av kurset «I dødens nærhet» (ledet av Andreas Berg og Alan Mackenzie-Robinson), hvor studentene har drøftet det allment uunngåelig temaet 'døden'.

For hundre år siden var det vanlig at nordmenn både fødtes og døde i sitt eget hjem. Å holde en syning i hjemmet var en naturlig del av sorgritualet. I dag dør mennesker oftere på sykehus eller gamlehjem, og den avdødes frosne kropp transporteres gjennom hemmelige ganger og passasjer til begravelsesstedet. Når vi ikke lenger eksponeres for en sådan naturlig tilstand blir vi i stadig større grad fremmedgjort fra døden og de døende.

Under kurset «I dødens nærhet» tolker masterstudenter innen grafisk design og illustrasjon døden som endelig tilstand. Gjennom en rekke forelesninger og konfrontasjoner lar vi studentene komme så nær døden som mulig.

KHiO har flere viktige partnere i dette prosjektet, enkeltpersoner og foreninger. De viktigste partene utenfor skolen er Hospice Lovisenberg, Jølstad Begravelsesbyrå og Grafill. Resultatet av studentenes arbeide vises i Galleri Grafill R21 på Rosenkrantz gate, med åpning den 6. oktober.
Utstillingen er en del av programmet for feiringen av Tegneskolen 200 år.

Les mer


Grafill R21
Rosenkrantz gate 21
0160 Oslo

Vernissage:
6.oktober, klokken 14:00 - 18:00

Utstillingsperiode:
6.oktober - 19.oktober

Åpningstider i utstillingsperioden: 
man-fre 9-16
søn 12-16